Omtrent de communicatie van de nieuwe rijrichting Bisschopstraat / Kerkstraat heeft de gemeente naar ons idee verzuimd in de berichtgeving hierover. Daar hebben wij ons ongenoegen al over uitgesproken, maar dit blijft verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente heeft ons gevraagd de berichtgeving te plaatsen op onze Facebook pagina en daar hebben wij uiteraard medewerking aan verleend, maar wij hebben wel gelijk geadviseerd om als gemeente hier ook een persbericht over uit te doen en ook de aanwonenden persoonlijk berichtgeving te doen. Dit is kennelijk niet meer gelukt, maar is volstaan om pas voor het weekend aanduidingsborden te plaatsen. Gedane zaken nemen geen keer en gelukkig zijn verkeersregelaars wel ingezet en verschijnt in de Nieuwsbode van dinsdag 20 september nog een persbericht van de gemeente alhoewel ook wij dit natuurlijk liever in een eerdere editie hadden gezien!

Neemt niet weg dat nu de rijrichting inmiddels van kracht is wel weer een stuk minder verkeersbelasting in het centrum is nu het Kerkplein is afgesloten. Immers via Kerkstraat / Gasthuisstraat kan Vollenhove weer verlaten worden zonder eerst door het centrum te moeten rijden. Dat binnenkomst nog via Weg van Rollecate/ Bisschopstraat moet plaatsvinden is van tijdelijke aard zolang het Kerkplein nog niet begaanbaar is. Wij gaan er vanuit dat Vollenhove veiliger, autoluwer en zelfs op sommige plaatsen beter bereikbaar wordt als een ieder de nieuwe en al geldende regels naleeft. Geef het even de tijd.