Op 27 september vond in de Burght de bijeenkomst “Hoe woont Vollenhove overmorgen” plaats. Het aantal deelnemers van ca. 135 aan de bijeenkomst toont wat ons betreft de urgentie van de woonbehoefte in Vollenhove. Wat de bijeenkomst en de evaluatie daarvan met de BVVS ook laat zien is, dat mensen een meer concretere invulling van de avond hadden verwacht. Zo zijn er na afloop van de bijeenkomst veel reacties geweest op het plakken van de stickers.

Laten we duidelijk zijn: het stickers plakken had niet tot doel ‘de meeste stemmen gelden’. Het doel van het stickers plakken was wel een beeld te krijgen van mogelijke woningbouwlocaties, die inwoners van Vollenhove voor ogen hebben. Wat ons betreft is dat doel bereikt en kunnen wij inhoudelijk reageren op de verschillende locaties, waarbij we ingaan op kansen en bedreigingen van de locaties. Hierbij richten wij ons, gelet op de omvang van de totale woningbouwopgave, met name op de aangegeven uitleggebieden:

• Kleine IJsbaan
• Noordwal West
• Bentpolder
• De Haare
• Hazemeijer/Rondal

Dit neemt niet weg dat inbreiding- en transformatielocaties geen aandacht meer krijgen. Ook die locaties worden bekeken. De komende weken gaat de gemeente deze vijf woningbouw locaties inhoudelijk beoordelen en daarbij aangeven welke (gemotiveerd) wat ons betreft de voorkeur heeft. Na de inhoudelijke beoordeling, die wij eind 2021 willen afronden, volgt in december 2021 een terugkoppeling via de werkgroep wonen, waarbij we ook de vervolgstappen laten zien.
Tot slot heeft de bijeenkomst nog aandachtspunten naar voren gebracht die goed bruikbaar zijn in onze overleggen met Wetland Wonen.

Arjan Saadhoff
Coördinator woningbouw gemeente Steenwijkerland