SUCCES VOOR BVVS i.s.m. de gemeente en politie.

Een viertal jaren geleden werd de BVVS benaderd door de besturen van de basisscholen met het verzoek om een rol te spelen in het aanleggen van een veilige verkeerssituatie rondom de basisscholen in Vollenhove. Dit resulteert in datgene wat we nu zien. Vanochtend heeft de contactwethouder de heer J. Wagteveld de eerste situatie bij het Kompas geopend.

Als BVVS zijn we er trots op dat dit momenteel is gerealiseerd. Volgende week zal eenzelfde openingsactie worden verricht bij de Martinusschool. Waar de belangenvereniging ook weer het verschil kan maken wordt hier duidelijk.