Verslag van het ROCOV ( Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel)  overleg op 22 oktober 2014 te Oldemarkt.

De voorzitter (Dhr. Douma) opent de vergadering en is verheugd dat er zoveel belangstelling is. Dit komt mede doordat alle Plaatselijke Belangen zijn uitgenodigd i.v.m de presentatie die mevr. Koot van de provincie zal geven.

 

Hieronder worden alleen de zaken benoemd die voor onze regio van toepassing zijn.

 

Uitvoering van de dienstregeling in 2014:

  • Er zijn problemen met de aansluiting in Marknesse tussen de lijnen 71 ( Zwolle – Emmeloord) en 75 ( Steenwijk – Blokzijl – Marknesse). Het bij vertraging laten wachten van de aansluitende bus loopt via een centrale die bij drukte vaak overbezet is. Om dit probleem op te lossen is een automatisch meldsysteem via de computer in ontwikkeling; Dat zal naar verwachting medio 2015 worden ingezet.
  • Bij het station in Steenwijk hangen geen lijnenkaarten. Verder wordt wel de bestemming Zwartsluis aangegeven maar Giethoorn niet. Dit is  hinderlijk voor toeristen die naar Giethoorn willen. Er wordt een afspraak gemaakt dat de provincie dit in samenwerking met Connexxion  gaat oplossen.

 

  Dienstregeling 2015 en andere zaken:

  • De tijden van lijn 75 ( Steenwijk – Blokzijl – Marknesse ) worden met een half uur verschoven, dit voor een betere aansluiting op de schooltijden.
  • Door wegwerkzaamheden is er vanaf 3 nov. een maand lang hinder voor het openbaar vervoer tussen de Blauwe Hand en Beukersluis. Er wordt een alternatieve busroute gereden.
  • Het nieuwe materieel dat Connexxion nu inzet is voorzien van Wifi.

   Plannen Provincie Overijssel met het OV: (presentatie mevr. Koot)

Mevr. Poot is programmaleider implementatie ombouw OV Overijssel. Deze ombouw is nodig omdat a) het rijk bezuinigt, b) er in de provincie te veel is uitgegeven ( niet in deze regio)  c) de opbrengsten niet zullen toenemen .In 2018 moeten de kosten omlaag zijn gebracht en volgt een herziening van het lijnennet in Overijssel.

Dit wil men doen door het optimaliseren van het kernnet (bijv.  lijn 71 Zwolle – Emmeloord) , een herontwerp van het stadsnet ( bijv. in Zwolle en Deventer), aanpassingen in het aanvullend net  ( bijv. buslijnen niet meer laten rijden in de schoolvakantie) en andere soorten van vervoer aanbieden ( bijv. Stavib Brederwiede, hulpdienst Oldemarkt, Regiotaxi) .

Alternatieven die ook werden aangedragen zijn: gebruik van de e-bike, carpoolen en inzet van andere “open netwerken”( autodelen). Ook werd gewezen op het gevaar dat het OV nog meer klanten verliest, dat het wegverkeer drukker wordt( milieu) en de verkeersonveiligheid toeneemt. In feite worden de problemen verplaatst en worden professionele vervoerders vervangen door vrijwilligers wat ook nog eens werkgelegenheid kost.

Het was al met al een interessante discussie.