De gemeente zal in de eerstvolgende Nieuwsbode een uiteenzetting geven over het nieuwe Verkeersplan. Hierover is in de afgelopen tijd veel gesproken, ook met de Belangen Vereniging. Dat wil geenszins zeggen, dat alle daarin genoemde zaken de instemming hebben van de BVVS. Het is  de gemeente die verantwoordelijk is voor alle maatregelen die zij in de openbare ruimte treft.

In het verkeersbesluit staat de zinsnede dat de BVVS het eens  is met van het uitzonderen van fietsers, daar waar een één richtingssituatie wordt gecreëerd. Dit berust op een onjuiste interpretatie. Als BVVS realiseren we ons uitermate goed, dat niet alles wat wij hebben ingebracht ook op die manier kan worden ingevuld in het verkeersbesluit, maar we hechten er aan dit specifieke punt hier te benadrukken. Uitgangspunt is het streven naar een optimale situatie, die uiteraard niet altijd zal stroken met ieders eigen opvatting. Nadere informatie kan, ook in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw verkregen worden bij Openbare Werken van de gemeente Steenwijkerland.