Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2024 in De Burght bijgaand het jaarverslag van de secretaris 2023.

Open jaarverslag