Inmiddels is het een goede gewoonte geworden dat wij, als bestuur van de Belangenvereniging Vollenhove Stad, één maal per jaar met de politieke vertegenwoordigers van de gemeente Steenwijkerland “aan tafel” gaan. Daarvoor willen we u uitnodigen op woensdagavond 10 april aanstaande. Ter voorbereiding van uw bezoek aan ons ontvangt u alvast onderstaand programma met de te bespreken onderwerpen.

PROGRAMMA:
20.00 – 20.05 uur: ontvangst door penningmeester Wim Schrijver

20.05 – 21.15 uur: gesprekspunten o.a :

  • Evaluatie voorgaande politieke avond, dd 20 juni 2018.
   (Kavels Noordwal uitgegeven. Vervolg woningbouw voor Vollenhove?)
  • Toezicht en Handhaving: wat is de status (n.a.v. ons actiepunt in 2018)?
  • Vliegveld Lelystad: wat is de status en betrokkenheid van de gemeente momenteel?
  • Bidbook Land van Weerribben en Wieden; poort naar Overijssel: als BVVS vinden wij dat Vollenhove en omgeving hier totaal niet in aan bod komt (Stadsranden 2.0!) en willen wij ons ongenoegen hier over uiten. Ook verrichten wij als BVVS veel (vrijwillig) voorwerk aan projecten die daardoor voor gemeente minder kostbaar zijn; het is dan extra zuur te lezen dat Vollenhove niet in bidbook voorkomt.
  • Vorderingen inzake opzetten plusteam Vollenhove en omstreken in samenwerking met stichting JY.
  • Onderhoud binnenhaven en reorganisatie parkeerplaatsen nabij begraafplaats i.v.m. gevaarlijke situaties met het oog op begroeiing binnenhaven.
  • Onderhoud bermen Noordwal ( gevaarlijke situaties) en toekomstig gebruik van de smalle weg in relatie tot komende ontwikkelingen.
  • Toekomst zwembad

21.15 – 21.40 uur: wat er verder ter tafel komt

21.40 – 21.45 uur: sluiting

Namens het bestuur,
Gesina Zweistra-de Oude, secretaris
secretaris@bvvs.nu