In het afgelopen jaar zijn er alweer veel onderwerpen de revue gepasseerd tijdens onze bestuursvergaderingen. Sommige onderwerpen lopen al wat langer en hebben tijd nodig, anderen kunnen snel afgerond worden. Hierbij willen wij u weer op de hoogte brengen van enkele van de onderwerpen die ons de laatste tijd bezig hebben gehouden. 

Aanschaf extra AED’s: 

Vanuit enkele buurtverenigingen in het nieuwe plan is het idee naar voren gekomen om een extra AED aan te schaffen en zo de afstanden tot een AED in geval van nood nog kleiner te maken. De BVVS heeft een inventarisatie gedaan en gaat 2 extra AED’s plaatsen, één in de buurt van de speeltuin in het nieuwe plan en één in de omgeving van de Godfried van Rhenenlaan. In deze gebieden is het aantal AED’s nog dun bezaaid en wordt de zogeheten 6-minutenzone niet overal gehaald. De twee buurtverenigingen uit de nieuwbouw ‘Achter de Keien’ en ‘De Zuidwester’ hebben hiervoor samen een mooi bedrag aangeboden. Daarnaast hebben wij vanuit de Rabobank nog een schenking van € 1.250,- mogen ontvangen. De BVVS vult dit bedrag aan en zal zorgdragen voor de plaatsing en het onderhoud. Wij hopen de 6-minutenzone in Vollenhove op deze wijze weer te kunnen versterken. 

Verlichting kunstwerk Aan Zee: 

Enkele jaren terug is er op initiatief van de bewoners van Aan Zee een kunstwerk geplaatst tegen het KPN huisje. Dit om de boel een beetje op te vrolijken. De BVVS heeft besloten dat om dit kunstwerk er nog mooier uit te laten komen in het donker, hier verlichting bij aangebracht moest worden. Op dit moment is het stroompunt gerealiseerd en wordt deze maand nog de lamp geplaatst en aangesloten. Wat ons betreft een aanwinst voor de toegang van Vollenhove. 

Palenrij bij de Kliften: 

Vorig jaar is er een idee bij ons binnen gekomen omtrent het behoud van de historisch palenrij in het kanaal ter hoogte van de kliften. Deze palenrij is een overblijfsel van de oude Zuiderzee en heeft dus historische waarde. Wij zijn met verschillende partijen in gesprek geweest over hoe dit aan te pakken. Uiteindelijk is gebleken niks doen aan de huidige palenrij het meeste bijdraagt aan deze historie. Een nieuwe rij palen zou geen toegevoegde waarde hebben. Om toch aandacht te schenken aan dit stukje historie zal er een informatiebord worden geplaatst langs het weggetje langs de kliften. 

Bankjes langs fietspad Bentendijk: 

Vanuit een inwoner kwam de vraag of er ook een extra bankje geplaatst kan worden langs het fietspad dat over de Bentendijk loopt. Deze zou dan geplaatst kunnen worden bij de opgang nabij Wendelerbentweg 4. Nou lijkt dit een simpele opgave, maar dat valt tegen. Je hebt niet alleen met de gemeente te maken, maar ook met het waterschap. En als die al instemmen met het idee, dan moet er ook nog een vergunning komen, die de gemeente dan weer moet aanvragen. Maar uiteindelijk is het gelukt en hebben we maar direct besloten om ook bij de opgang nabij het Bentenpad een bankje te laten plaatsen. Zeer binnenkort zal de gemeente de bankjes laten plaatsen. 

Verdwijnen Mortuarium: 

Tijdens onze ALV kregen wij vragen over het plotseling en stilletjes verdwijnen van het mortuarium in Vollenhove. In Nieuw Clarenberg was hier een ruimte voor beschikbaar, maar de huur is hiervan opgezegd. Wij hebben hierover navraag gedaan bij Wetland (eigenaar van Nieuw Clarenberg) en zij geven aan dat de verzekeraar de huur heeft opgezegd en dat er geen andere partij is die de ruimte wil huren als mogelijkheid om mensen op te baren. Wetland geeft aan hier verder niks mee te kunnen. Wij zijn nu aan het kijken wat voor mogelijkheden er verder nog zijn in Vollenhove voor een dergelijke ruimte. Wij zijn hierover in gesprek met enkele partijen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.