In 2011 is door de BVVS in samenwerking met de inwoners het Stadsplan opgesteld. Dit plan gaf de richting aan waarin wij als Vollenhove de komende jaren wilden gaan. Door alle ontwikkelingen op allerlei gebieden is dit plan echter (deels) gedateerd. Het bestuur van de BVVS is daarom van mening dat er een nieuw plan moet komen voor Vollenhove, namelijk de Stadsvisie Vollenhove. De Stadsvisie zal net als het oude stadsplan betrekking hebben op allerlei onderwerpen, zoals woningbouw, de energietransitie, inrichting openbare ruimte, maar ook de sociale aspecten zullen worden meegenomen. De BVVS kan het opstellen van de Stadsvisie natuurlijk niet alleen, daar bent u als inwoner van Vollenhove ook bij nodig!

Het is de bedoeling dat de uiteindelijke Stadsvisie door de Raad van de gemeente Steenwijkerland wordt bekrachtigd en dat de Stadsvisie daarna zal gelden als een leidraad voor allerlei nieuwe ontwikkelingen in en om Vollenhove. De Stadsvisie zal langs nieuwe plannen worden gelegd om te kijken of die plannen in de Stadsvisie passen of dat ze passend gemaakt kunnen worden. Kortom: de Stadsvisie is van belang voor de toekomst van Vollenhove!

Samen met de gemeente Steenwijkerland is de BVVS begonnen met het opzetten van een proces om tot de nieuwe Stadsvisie te komen. De eerste tekenen hiervan zijn afgelopen weekend bij u in de brievenbus gevallen. Wij nodigen u uit om door middel van een foto of op een andere creatieve manier te laten zien wat u mooi of juist lelijk vindt aan Vollenhove. Wat moet worden behouden en wat dient te worden versterkt. Dit betreft niet alleen de openbare ruimte, maar kan ook betrekking hebben hoe wij in Vollenhove naar elkaar om kijken. De binnengekomen inzendingen zullen worden gebundeld tot “het boekje van Vollenhove”, dat weer als basis zal worden gebruikt voor het opstellen van de Stadsvisie. Het een en ander is nader uitgelegd in de flyer die bij u in de bus is gevallen en die u hieronder nogmaals kunt inzien.

Halverwege november zullen alle inzendingen tijdens een bijeenkomst worden gepresenteerd en zal het verdere proces omtrent de Stadsvisie worden uitgelegd. Bij deze nodigen wij u dan ook uit om op die avond (exacte datum volgt) naar De Burght te komen en te horen hoe u verder kunt helpen in het tot stand brengen van de Stadsvisie, zodat het echt een visie van ons allen wordt. Nadere informatie volgt tegen die tijd via de bekende kanalen.

Wij als BVVS hebben enorm veel zin om onze energie in de nieuwe Stadsvisie te stoppen. U ook? Want alleen samen kunnen we de Stadsvisie Vollenhove tot een succes maken. U kunt uw inzending(en) mailen naar stadsvisievollenhove@bvvs.nu of als u dat liever doet sturen naar BVVS, Kade 43, 8325 HP Vollenhove.

Klik hier om de Flyer te bekijken.

Wilt u het bestaande Stadsplan van 2011 inzien klik dan hier.