Het bestuur van de BVVS heeft gemeend een brief te moeten sturen naar het college van onze gemeente Steenwijkerland m.b.t. de ontwikkelingen van het zonnepark in de Bentpolder. Wij zijn van mening dat het gevolgde proces onjuist is en dat de gemeente zelf op de achtergrond blijft als het gaat om de concretisering er van. De brief is ook aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek om hierop te acteren.

Lees hier de brief……