Afgelopen juni hebben wij een enquête gehouden over de mogelijke komst van een zonnepark in de Bentpolder. Deze enquête is door ruim 800 Vollenhovenaren ingevuld en uit de resultaten blijkt dat ongeveer driekwart van de respondenten tegen de komst van het zonnepark op die locatie is. Aangezien dit een overduidelijke uitslag is, sluit de BVVS zich bij dit standpunt aan.

De meeste argumenten die genoemd worden zijn onder te verdelen in drie categorieën te weten (in willekeurige volgorde):

  1. Eerst kijken naar zon op dak
  2. Zoeken naar een alternatieve locatie
  3. Een aanslag op de natuur en recreatie

Vanaf september pakken we de draad weer op en gaan we kijken welke vervolgstappen we gaan nemen op basis van deze uitkomst. De mensen die hebben aangegeven actief te willen meewerken aan alternatieven worden door ons benaderd zodra wij van hun inzet gebruik willen maken.

Toelichting op analyse

  1. We hebben alle ingevulde exemplaren meegenomen in de analyse, ook de niet volledig ingevulde versies. Dit heeft als gevolg dat niet bij iedere vraag hetzelfde totaal aantal respondenten staat. Dit heeft geen gevolgen voor de uitslag: per vraag is gekeken wat de antwoorden zijn en op grond daarvan zijn de percentages bepaald.
  2. Om privacy-redenen hebben we de opmerkingen achterwege gelaten. Deze zijn wel gebruikt om de drie categorieën te bepalen.

Klik hier voor de uitslag van de enquête.