Het kan haast niet aan uw aandacht ontsnapt zijn maar er liggen plannen om in de Bentpolder een zonnepark aan te leggen op een oppervlakte van 11 hectare. Hierbij zijn de volgende partijen betrokken, te weten Solarfields, Steenergie en de grondeigenaar. De gemeenteraad heeft in mei 2019 het gebied Bentpolder aangewezen als mogelijk gebied voor het realiseren van zonnepark(en) met een looptijd van 25 jaar en daar wordt door deze partijen dus op geacteerd.

Wij als BVVS zijn door Steenergie benaderd om mee te denken in de planvorming en als intermediair naar de Vollenhoofse bevolking toe. Inmiddels zijn er meerdere gesprekken geweest met zowel Steenergie als de direct betrokkenen, zoals de aanwonenden die direct uitzicht hebben op het zonnepark, de gemeente en Energiecoöperatie Voorst tot Wieden. We hebben in al de gevoerde overleggen aangegeven vooralsnog geen standpunt in te nemen, dit doen we pas als we weten hoe de bevolking van Vollenhove zich hierover heeft uitgesproken. Dit willen we realiseren door het houden van een enquête!! We willen dan ook iedere VENOĖR en VENOSE oproepen om hun mening te laten “horen” zodat er een goede afweging gemaakt kan worden!! De enquête kan ingevuld worden via bijgaande link en kan worden ingevuld vanaf 15 juni 6:00 uur tot en met 25 juni 23:59 uur.

Klik hier voor de enquête!!

LAAT WETEN HOE U OVER HET ZONNEPARK DENKT!!