In december is door de gemeente de concept Adviesnota Aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land aan de Raad. Hierin doet de gemeente een voorstel om het beleid rondom zon op land te verhelderen en het op die manier voor alle betrokken partijen duidelijker te maken wat de regels zijn omtrent de planvorming. De adviesnota is mede tot stand gekomen door evaluaties met diverse belangenverenigingen (ook de BVVS) en energie coöperaties (waaronder ook EC Voorst tot Wieden). De Adviesnota is door de politiek besproken op de politieke markt van 18 januari. Gezien de vele ingezonden brieven en insprekers op de politieke markt, kan nog niet iedereen zich vinden in de voorgelegde Adviesnota. Velen vinden dat er te weinig is gebeurt met de informatie uit de evaluatie. Ook de BVVS heeft een brief aan de Raad gestuurd met daarin onze bezwaren op de Adviesnota. Een link naar onze ingezonden brief is samen met de concept Adviesnota te vinden onderaan dit bericht. Wij verwachten dat de Raad onze reactie en die van vele andere belanghebbenden ter harte neemt en de nodige aanpassingen aan het beleid doorvoert.

Adviesnota aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land

Lees hier onze reactie op de Adviesnota.