Zoals jullie allen weten speelt er het e.e.a. omtrent het zonnepark dat staat gepland voor de Bentpolder. Zoals al eerder gemeld willen wij als BVVS alle informatie die beschikbaar is bij onze leden neerleggen en dan peilen wat de mening van onze leden omtrent het zonnepark is. Wij zijn daarom druk bezig om overal informatie te verzamelen (gemeente, Steenergie etc.) en dit, zodra dit mogelijk is, met jullie te delen. Daarnaast willen wij met de gemeente een traject aan gaan om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie die wellicht beter inpasbaar is in het landschap.

Om de mening van onze leden te peilen zullen wij binnenkort een enquête (laten) opstellen en die uitzetten. Hiermee willen wij meten hoe de bewoners van Vollenhove (en dus onze leden) denken over het zonnepark. Dit zal een beeld geven of er in Vollenhove wel of geen draagvlak is voor het zonnepark.

Zodra wij meer informatie hebben over dit onderwerp zullen wij u dit laten weten via onze gebruikelijk kanalen.