Maandagavond 14 maart vindt de ALV van de BVVS plaats in de Burght in Vollenhove. Vanaf 19.30 uur komen de gebruikelijke onderdelen van de jaarvergadering aan bod, waaronder ook de wisseling van bestuursleden. Op deze avond treedt voorzitter Wim Willemsen af en zal Albert Jan Kwakman zijn plaats innemen. Tussentijds zijn Frank Jansen en Herman Weijermars afgetreden. Op deze avond zullen Gerry Jongman, Pedro Klaver, Elly Visscher en Wim Schrijver worden herbenoemd. Nieuw aantredende bestuursleden zijn Aline ter Meer en Astrid Faber.

Het was een druk bezet jaar voor de BVVS. In het jaarverslag, te zien op de website, is duidelijk te zien dat er vele onderwerpen de revue zijn gepasseerd. O.a. de installatie van het AED netwerk. Op de ALV zal Gerda Driegen over de burgerhulpverlening nog het één en ander meedelen. Verder is er een presentatie over het groenbeheer door de gemeente en mevrouw Smeets van de park Oldruitenborgh werkgroep.

Na de pauze zal de heer Ferenc van Damme van de provincie Overijssel een presentatie verzorgen met als onderwerp: Hoe houd je een dorp of een stad leefbaar? Kortom, welke rol spelen burgers hierin en waar moet of kan de overheid taken bij de inwoners kwijt. De heer van Damme staat bekend als een begenadigd spreker die zijn toehoorders uitstekend weet te boeien.

Het wordt kortom een boeiende avond, die noodzakelijkerwijs de gekende onderdelen bevat maar voor de betrokken inwoner van stad Vollenhove en lid van de BVVS een niet te missen gelegenheid biedt om actief mee te denken en te vernemen over datgene wat Vollenhove de moeite waard maakt. Op deze avond zijn uiteraard ook aspirant leden van harte welkom.