Op de jaarlijkse ledenvergadering van de BVVS op woensdag 2 april in de Burght in Vollenhove zijn naast de reguliere agendapunten ook een aantal interessante presentaties. Zo worden projecten, waaraan is meegewerkt van commentaar voorzien. Te denken valt dan aan de plaatsing van AED’s in de stad en het opzetten van een netwerk van vrijwilligers om deze apparaten te bedienen. Ook de MTB route in het Voorsterbos, die onlangs werd geopend.

De veranderingen in de afvalinzameling wordt toegelicht door mensen van de ROVA. De gemeente komt een presentatie verzorgen over de stadsranden en aanverwante zaken. Daarnaast natuurlijk ook de projecten, zoals de Voorpoort, het autovrije Kerkplein en het totale verkeersplan voor de binnenstad van Vollenhove.

De Belangen Vereniging heeft onlangs een nieuw vormgegeven website gelanceerd, waar links zijn naar de Facebookpagina en de Twitter account. Het nieuw ontworpen logo verbeeldt het land, de zee en de visserij, maar dan eigentijds vormgegeven. Het jaarverslag zal naast een papieren versie ook gepresenteerd worden door middel van een kort filmpje. Beelden zeggen nu eenmaal meer dan vele woorden.

Alle achtergrondinformatie is nu op eenvoudige wijze te vinden op de diverse media. De inwoners kunnen snel reageren of vinden de informatie die nodig is om commentaar te leveren of om contact te zoeken.

De enthousiaste groep vrijwilligers steekt menig uurtje in het behouden en verbeteren van de leefomgeving in Vollenhove. Er wordt gerekend op een grote opkomst.