Zoals altijd is voor wat betreft de BVVS de maand maart een drukke maand. Er vinden vele bijeenkomsten en overleggen plaats. Ook houden wij onze Algemene ledenvergadering in maart.

In de aanwezigheid van meer dan 100 leden hebben we, naast de gebruikelijke vaste agendapunten op onze jaarvergadering, ook nog enkele presentaties van buiten de BVVS op de agenda gezet.

Ons bestuurslid Elly Visscher neemt na 10 jaar afscheid van ons bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering zouden wij afscheid van haar nemen. Helaas kon Elly niet aanwezig zijn op de vergadering. Wij hebben inmiddels op een ander moment afscheid van Elly genomen. Vanaf deze plaats willen wij Elly ook bedanken voor haar 10 jaren tomeloze inzet voor het bestuur van de BVVS.

De vragen uit de rondvraag hadden betrekking op aandacht voor de Landelijke Opschoondag d.d. 23 maart, het meenemen van de veiligheid bij het aanpakken van de tunnel en het gebrek aan afvalbakken voor hondenpoep. De “4 mei commissie” peilde nog of er weerstand is tegen het iets verplaatsen van het oorlogsmonument in het bos.

Na het officiële gedeelte was er ruimte voor enkele presentaties.

  • Namens de familie Spans (vakantiepark ’t Akkertien) presenteerden Bart vd Salm en Danielle Haasjes van architectenbureau VANDERSALM-aim het ontwerp voor het nieuwe strandpaviljoen.
  • De Energiecoöperatie “Voorst tot Wieden” heeft een presentatie gegeven over het ontstaan en het doel van de coöperatie. Belangstellende konden zich met deze presentatie laten informeren en zich als gegadigde laten inschrijven. Meer informatie is te vinden op www.voorst-tot-wieden.nl.
  • Marinka Westhuis gaf een presentatie over de voortgang van de productie van het door haar ontworpen kunstwerk De golf van de Zuiderzee / Olde Huys weergegeven. Dit kunstwerk werd vorig jaar gepresenteerd op onze ALV en zal worden onthuld op vrijdag 7 juni, voorafgaand aan Typisch Vollenhove.
  • Als laatste geeft Siemen Vis bestuurslid van de BVVS een korte inkijk op onze nieuwe website www.BVVS.nu, waarna de vergadering werd gesloten.