Zoals altijd is voor wat betreft de BVVS de maand maart een drukke maand. Er vinden vele bijeenkomsten en overleggen plaats. Ook houden wij onze Algemene ledenvergadering in maart.
In de aanwezigheid van ongeveer 60 leden hebben we, naast de gebruikelijke vaste agendapunten op onze jaarvergadering, ook nog enkele presentaties van buiten de BVVS op de agenda gezet.

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid en secretaris Gesina Zweistra. Na 9,5 jaar onderdeel te zijn geweest van het bestuur (waarvan 7 jaar als secretaris!!) is de tijd gekomen om er mee te stoppen. Na een dankwoord van de voorzitter en een mooie aanvulling van Gesina zelf is ze met een bos bloemen en een mooi cadeau officieel uit het bestuur. Wij willen Gesina bedanken voor de vele jaren inzet voor de BVVS. Gesina haar functie wordt overgenomen door Aline ter Meer.

Een vraag uit de rondvraag had betrekking op de nieuwe begraafplaats. Met name het gebrek aan privacy, beschutting en de locatie van de “karretjes met zand” zijn een doorn in het oog. Dit werd door een groot deel van de zaal gedeeld en hierover zal de BVVS dan ook in overleg gaan met de gemeente. Daarnaast heeft Klaas Muizelaar nog het e.e.a. toegelicht over de voorgenomen bomenkap rondom de waterzuivering.

Na het officiële gedeelte was er ruimte voor enkele presentaties. Voor de pauze was Carin Roelands die een presentatie heeft gegeven over Inclusief wonen in Vollenhove. Aansluitend was er in de pauze de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Tevens kan deze door bewoners van Vollenhove worden ingevuld via https://survio.com/servey/d/nieuwclarenberg.

Na de pauze heeft bestuurslid Siemen Vis een presentatie gegeven over de voortgang van project Kaap de Voorst. De eerste aanzet hiervoor is reeds in 2012 gegeven en sindsdien is het een moeizaam traject geweest. Nu lijkt er enige beweging in te komen, al realiseren wij ons wel dat het nog wel een zaak van lange adem zal worden. Wij hopen volgend jaar op de ALV te kunnen vertellen dat het doorgaat!

Ons bestuurslid Pedro Klaver heeft een toelichting gegeven op de projecten Tunnel en KPN huisje Aan Zee. De omgeving van Aan Zee is vorig jaar opgeknapt. Alleen aan het KPN-huisje is nog niks gedaan. Er zal binnenkort een kunstwerk worden aangebracht om het aanblik van het huisje te verfraaien.

De fietstunnel is op dit moment nodig aan onderhoud toe. Dit is ook onderkent door de gemeente en zij zullen dit onderhoud ook gaan uitvoeren. Wij willen deze mogelijkheid gebruiken om de tunnel te verfraaien en veiliger te maken. Wij hopen eind 2020 hiermee aan de slag te kunnen.

Aanvullend heeft Pedro nog het e.e.a. toegelicht op de hondenpoep problematiek in Vollenhove. Er is beleid vanuit de gemeente, maar zijn er binnen dit beleid mogelijkheden om de voorzieningen te verbeteren. Binnenkort komen wij hierop terug en zullen daarbij u om uw mening en hulp vragen. Tevens zullen wij dan de problematiek met zwerfafval meenemen in de discussie.

Als laatste hebben corsofanaten Marcel Santbergen en Jordy Winter hun plannen toegelicht voor de oprichting van een monument dat Vollenhove het hele jaar herinnert aan dit prachtige evenement. Het is de bedoeling dat dit monument op de rotonde Weg van Rollecate komt te staan en hiermee ook een onderdeel wordt van het corso zelf. Samen met de VVVV en de BVVS gaan zij bezig om dit monument gestalte te geven.