BVVS

De BVVS is een vereniging van inwoners,  die de Stad Vollenhove hoog in het vaandel heeft.  Maandelijks komt het bestuur bijeen in de Burght. Ook u kunt terecht met alles wat u aan inbreng heeft. Elke maand is er ruim gelegenheid om voorafgaand aan de bestuursvergadering uw onderwerp onder de aandacht te brengen. Een telefoontje of mailtje naar de secretaresse van de BVVS is voldoende om spreektijd in te plannen.

De gemeente

De BVVS is gesprekspartner van de Gemeente Steenwijkerland met betrekking tot alle zaken die Vollenhove raken. Voor een aantal zaken kunt u zich echter beter rechtstreeks tot de Gemeente Steenwijkerland wenden;

  • niet opgehaald huisvuil;
  • overvolle prullenbakken;
  • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
  • laaghangende takken van een boom;
  • overstromingen van putten en plasvorming;
  • defecte openbare straatverlichting;
  • kapotte bankjes of speeltoestellen;
  • allerlei soorten rondslingerend afval;
  • algemene klachten over de groenvoorziening zoals bijvoorbeeld maaien etc.
  • graffiti, affiches, enzovoort.

U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) . Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.

Meer informatie over wat wel en niet in de groene container mag of wanneer u welke container aan kunt bieden, kunt u vinden op de website van ROVA.

Stadsplan

De Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS) heeft in het verleden gewerkt met een Stadsplan (laatste versie 2011). Dit plan werd in het verleden met inbreng van de inwoners van Vollenhove samengesteld en was de basis om in samenwerking met de gemeente de verschillende werkzaamheden te realiseren. De contacten met onze achterban zowel als met de gemeente zijn door de tijd heen behoorlijk geïntensiveerd met tussentijdse vraagstukken die om een oplossing vroegen. Met de ontstane korte lijnen was het Stadsplan niet langer de leidraad en is er bestuurlijk voor een andere werkwijze gekozen, gebaseerd op werkvelden. Deze werkvelden vind je als onderdelen op deze website terug met doelstellingen op de korte-, middellange- en de lange termijn.

Dagelijks Bestuur

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u dat doen per e-mail of per telefoon. Voorzitter is Marcel Aben, secretaris is Aline ter Meer en het dagelijks bestuur wordt gecomplementeerd door de penningmeester Wim Schrijver.

Voor de overige bestuursleden, die natuurlijk ook direct benaderbaar zijn worden elders op de site vermeld.