Organisatie

/Organisatie
Organisatie 2019-04-04T09:31:12+00:00

BVVS

De BVVS is een vereniging van inwoners,  die de Stad Vollenhove hoog in het vaandel heeft.  Maandelijks komt het bestuur bijeen in de Burght. Ook u kunt terecht met alles wat u aan inbreng heeft. Elke maand is er ruim gelegenheid om voorafgaand aan de bestuursvergadering uw onderwerp onder de aandacht te brengen. Een telefoontje of mailtje naar de secretaresse van de BVVS is voldoende om spreektijd in te plannen.

De gemeente

De BVVS is gesprekspartner van de Gemeente Steenwijkerland met betrekking tot alle zaken die Vollenhove raken. Voor een aantal zaken kunt u zich echter beter rechtstreeks tot de Gemeente Steenwijkerland wenden;

  • niet opgehaald huisvuil;
  • overvolle prullenbakken;
  • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
  • laaghangende takken van een boom;
  • overstromingen van putten en plasvorming;
  • defecte openbare straatverlichting;
  • kapotte bankjes of speeltoestellen;
  • allerlei soorten rondslingerend afval;
  • algemene klachten over de groenvoorziening zoals bijvoorbeeld maaien etc.
  • graffiti, affiches, enzovoort.

plaats uw melding

U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) . Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.

plaats uw melding

Meer informatie over wat wel en niet in de groene container mag of wanneer u welke container aan kunt bieden, kunt u vinden op de website van ROVA.

Meer informatie

Stadsplan

BVVS werkt met een zogenaamd Stadsplan. Dit plan wordt door en met de inwoners van Vollenhove is samengesteld. Ideeën en suggesties zijn omgevormd tot aandachtspunten voor het bestuur van de BVVS dat zich ten doel stelt elke keer voor een periode van drie jaar er mee aan de slag te gaan.

De Belangenvereniging Vollenhove-Stad zal het stadsplan periodiek voorleggen aan het gemeentebestuur en in samenwerking met de gemeente aan de slag gaan om de verschillende werkzaamheden die er in staan te realiseren.

  Stadsplan Vollenhove inzien

Jaarstukken

POLITIEKE BIJEENKOMST APRIL 2019

JAARVERSLAG 2018

JAARVERSLAG 2017

JAARVERSLAG 2016

JAARVERSLAG 2015

Bestel hier je Vollenhoofse Stadsvlaggen
Nog geen lid? Wacht niet langer en klik hier om je aan te melden!

Dagelijks Bestuur

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u dat doen per e-mail of per telefoon. Voorzitter is Marcel Aben, secretaris is Gesina Zweistra en het dagelijks bestuur wordt gecomplementeerd door de penningmeester Wim Schrijver.

Voor de overige bestuursleden, die natuurlijk ook direct benaderbaar zijn worden elders op de site vermeld.

Maak kennis met alle bestuursleden

Projecten

BEKIJK ALLE PROJECTEN
F
F
Contact :

Naam:

Email: