Datum: 3 juni 2024

Onderstaand kunt u de link vinden naar de brief welke de BVVS heeft voorgelegd aan de Raad. Dinsdag 4 juni zal de BVVS ook gebruik maken van haar spreekrecht bij de Politieke Markt. De BVVS zal het woord voeren names sportvereniging sv V.E.N.O., de omwonenden en de BVVS. Hoewel alle drie de partijen hun eigen opmerkingen en bezwaren hebben op het voorgenomen raadsvoorstel onderschrijven zij allen dat het proces met onvoldoende zorgvuldigheid is doorlopen , er onvoldoende participatie heeft plaatsgevonden en er onvoldoende draagvlak is voor de totstandkoming van de keuzes.

Brief Raad samengaan scholen 29-05-2024

Krijg je niet de volledige brief te zien? Probeer het dan via de onderstaande pagina links.

pagina 1

pagina 2

pagina 3