Datum: 24 juni 2024

Onlangs zijn wij als Belangenvereniging Vollenhove (BVVS) geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot sluiting van het Zwembad in Vollenhove. Dit is gelijktijdig geweest met de openbare bekendmaking via nieuwskanalen. Afgelopen periode hebben wij meerdere reacties ontvangen vanuit ongeruste leden en hebben gesproken met de directeur van het Zwembad in Vollenhove. Dit heeft geleid tot onderstaande reactie welke afgelopen week is gestuurd naar de Raad.