De dieren in de hertenweide in Vollenhove werden altijd uitstekend verzorgd door een personeelslid van de gemeente Steenwijkerland. Vanwege het pensioen van deze verzorger is er gekeken naar continuering in een andere vorm. De hertenweide is zeker belangrijk voor een plaats als Vollenhove. Uit historisch oogpunt: er is al heel lange tijd een dergelijke voorziening en het biedt een dagelijks uitje voor vele mensen, die de herten en andere dieren gaan voeren.

In de contacten tussen de BVVS en de gemeente ontstond toen het plan om de hertenweide voor wat de verzorging betreft op een andere manier te gaan beheren. Indien er vrijwilligers zijn, die na een goed overleg met de gemeente en BVVS bereid zijn om de verzorging van de dieren op zich te nemen kan de voorziening behouden blijven. Gelukkig is er al één enthousiast persoon bereid gevonden hier een rol in te gaan spelen.

Daarom roept de BVVS mensen op om zich op te geven om in groepsverband de verzorging van de dieren in de hertenweide gestalte te gaan geven. Na de ledenvergadering of zoveel eerder als mogelijk is gaan we met de vrijwilligers en de gemeente om de tafel om deze manier van beheer met elkaar gestalte te geven.