Eind 2017 werden we opmerkzaam gemaakt over de status van de bermen Noordwal en Wendeler Bentweg. Hierop volgend hebben wij als BVVS dit kenbaar gemaakt bij de gemeente en gevraagd om hierop actie te ondernemen. We zitten inmiddels in het laatste kwartaal van 2019 en er is, helaas, nog niets gebeurd. Het laatste overleg wat hierover geweest is heeft geleerd dat de gemeente dit gemeente-breed wil aanpakken. Dit houdt in dat er een soort van onderhoudsplan moet komen voor al dit soort B-wegen in Steenwijkerland. Tot nu toe hebben we echter niks meer gehoord over de huidige stand van zaken van het onderhoud. Intussen zijn het niet alleen de bermen die slecht zijn maar ook het wegdek zelf. Er ontstaan steeds meer scheuren en gaten in de weg en dat komt met name door zowel het zware boerenverkeer als van het bouwverkeer voor de bouwlocatie Bentpolder Zuidwest. Het land van de boer ligt niet meer in de directe nabijheid van zijn boerderij en is als zodanig dus ook niet te bereiken over zijn eigen land. Daarnaast doet de Noordwal nog steeds dienst als ontsluitingsweg voor de nieuwbouw.

>——— Klik op een foto voor een vergrote weergave ———<

We kunnen concluderen dat de Noordwal een heel andere verbindingsweg is geworden dan pakweg 15 of 20 jaar geleden. Niet alleen het verkeer is toegenomen maar ook het gewicht wat over de weg moet, zoals de veel zwaardere tractoren, gierwagens en bouwverkeer, eisen hun tol. Ook het gewone dagelijkse verkeer, zowel vanuit Vollenhove als camping ’t Akkertien drukt zijn stempel op de weg en de bermen van Noordwal. Nergens op de Noordwal zijn passeerhavens waardoor passeren via de bermen moet en die zijn op zich al zwak vanwege de kleine breedte met direct aanliggend een sloot. De BVVS is dan ook van mening dat de Noordwal een hogere prioriteit hoort te krijgen op de gemeentelijke agenda en dat de bermen z.s.m. aangevuld moeten worden. Daarnaast moet er een plan komen die ervoor gaat zorgen dat de Noordwal en stukje Wendeler Bentweg weer aan de verkeersvraag kan voldoen, rekening houdend met de toekomst (ontsluitingsweg Vollenhove).

Enkele mailcitaten zoals die door bewoners aan de BVVS zijn gestuurd:

Elke dag zie ik wandelaars, scootmobiels, fietsers en schoolgangers capriolen uithalen om niet naast de weg te belanden, of erger, in de sloot te belanden. Dat laatste is vorig jaar (2016) een scootmobiel wel overkomen aan de Noordwal en heeft 10 minuten onder zijn scootmobiel in de sloot gelegen voordat hij werd ontdekt door een voorbijganger. Dat had makkelijk verkeerd kunnen aflopen.

Ik heb dit vorig jaar (2016) aangegeven bij de gemeente incl. foto’s van de kapotte bermen en met modder bezaaide weg, maar er is niets aan gedaan. Ik had gevraagd om de Noordwal en Wendeler Bentweg aan beide kanten te voorzien van graskeien. Geld was het grote probleem werd gezegd.

De BVVS gaat er bij de gemeente nogmaals op aandringen om de Noordwal hoog op de agenda te zetten zodat er voor iedere verkeersdeelnemer weer een veilige weg komt.