Samenvatting Hedendaags visitekaartje voor historische stadjes. bewoners, ondernemers, recreanten en een team van experts werken samen aan sterke visie voor Vollenhove en Blokzijl.

Wat kunnen we doen om de kwaliteit van de stadsranden in Vollenhove en Blokzijl hoog te houden?
Hoe zorgen we dat entrees van de voormalige Zuiderzeestadjes aantrekkelijke visitekaartjes blijven, met een sterke en ook duurzame uitstraling?
Vragen die centraal staan in de toekomstvisie ‘Stadsrandzones met kwaliteit’ van de gemeente Steenwijkerland, die door de raad is vastgesteld.