Steenwijk, 8 november 2018.

Betreft: CBK-advies De Golf van de Zuiderzee.

De gemeentelijke adviescommissie Beeldende Kunst brengt (on)gevraagd advies uit over zaken die te maken hebben met het beeldende aspect in de openbare ruimte.

Op 17 oktober heeft een delegatie van de commissie een bezoek gebracht aan mevr. Elly Visscher (Belangen Vereniging Vollenhove Stad). Zij is hier voorgelicht over het voornemen tot het plaatsen van ‘de golf van de Zuiderzee’. De belangenvereniging heeft de nodige documenten aangereikt en deze zijn besproken in de CBK-vergadering van 29 oktober 2018.

Deze bespreking is voor de commissie aanleiding u een beargumenteerd advies voor te leggen.

Het voornemen van de belangenvereniging is om aan de rand van de haven een kunstwerk te plaatsen wat verwijst naar de vloed van 1170, een belangrijke markering in de geschiedenis van Vollenhove. De Vollenhoofse bol is ontworpen door een ‘Venose’. Bij dit proces is de bevolking betrokken geweest. De vorm wijst naar het westen en daarmee in de richting van de vloed. Verder toont de bol het kasteel in het midden van een eiland en geeft het in zijn doorschijnendheid zicht op de stad en haar geschiedenis.

Het geheel zal gerealiseerd worden door lokale ondernemers, hierbij bijgestaan door een aantal lokale vrijwilligers.

Het is, naar het oordeel van de commissie, een mooi voorbeeld van het betrekken van de inwoners bij het inrichten van de openbare ruimte. Verder legt het project een belangrijke verbinding tussen kunst en lokaal ondernemerschap. Tenslotte, in de financiering zijn meerdere partijen herkenbaar.

De commissie is bijzonder onder de indruk van het gevolgde proces en de betrokkenheid van inwonersgroepen.

De commissie is unaniem van mening dat dit project een belangrijk element in de openbare ruimte van Vollenhove kan betekenen. In vorm en betekenis levert dit voorwerp stof tot bezinning.

De commissie roept het college op tot een volledige medewerking aan het realiseren van de Golf van de Zuiderzee.

Wij hopen op een positief besluit.

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie Beeldende Kunst,