Zoals u misschien weet loopt er al enkele jaren een project “Kaap de Voorst”. Het gebied langs de Bentendijk aan de Voorst bij Vollenhove beschikt over verschillende bijzondere elementen in het landschap. Het belangrijkste landschapselement is een oude klif, oorspronkelijk ontstaan door afslag van de Zuiderzee. De gemeente Steenwijkerland heeft een ruimtelijke visie laten ontwikkelen om de mogelijkheden te onderzoeken om de klif weer zichtbaar te maken. Hierin staan drie variant uitgewerkt waarvan nu de minimale variant wordt uitgevoerd. Bij de klif komen tevens een paar rustpunten met een informatiebord over de historie van de klif. Bijgaande foto’s geven u alvast een kijkje hoe het er uit komt te zien.

Klik op de foto voor een grotere weergave.