De  Belangen Vereniging Vollenhove Stad (BVVS) heeft al enige jaren een kunstobject gepland met betrekking tot de historische waarde van het bisschoppelijk slot Het Oldehuys op het eiland in de binnenhaven. Het slot is gebouwd omstreeks het jaar 1165 door de toenmalige bisschop van Utrecht Godfried van Rhenen. Informatie hierover is te vinden op Internet en in het boek De Poorte Rond, door W. Willemsen en J.B. Wester.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de BVVS is afgesproken de inwoners van Vollenhove te betrekken bij de ontwikkeling van dit kunstproject. Dit biedt een uitgelezen kans om als inwoner van Vollenhove een bijdrage te leveren aan dit bijzondere kunstproject! Bent u geïnteresseerd en heeft u, met betrekking tot het onderwerp, ideeën  dan ontvangen wij graag van u hierover een schetsontwerp. Gezien de locatie van plaatsing, het afgesloten eiland of aan de walkant bij de toegangsbrug naar het eiland, dient wel rekening te worden gehouden met de omvang van het kunstwerk.

Met betrekking tot de uitvoering dient men rekening te houden met het hiervoor, bij de gemeente gereserveerde budget, van  € 15.000,– U kunt uw schetsontwerp indienen vóór 15 januari 2018  bij het bestuur van de BVVS werkveld toerisme: 

K.de.jonge@belangenverenigingvollenhove.nl en E.visscher@belangenverenigingvollenhove.nl 
Nadere telefonische informatie is in te winnen bij Elly Visscher, tel. 241465.

De schetsontwerpen zullen getoond worden tijdens de algemene leden vergadering op woensdagavond 7 maart. Dan kan er tevens door de aanwezigen  een keuze worden gemaakt. 
Ook bestaat er nog de mogelijkheid om zitting te nemen in de werkgroep. Voor opgave kunt u zich wenden tot bovengenoemde personen.

Een nieuw kunstproject? Dat doen we samen!

Namens het bestuur van de BVVS, werkveld toerisme.