In de ALV van 2017 is een besluit genomen om de bevolking van Vollenhove meer te betrekken bij de keuze van een gepland kunstwerk, dit keer m.b.t. de realisatie van het kunstproject Het “Olde Huys”.

M.b.t. de realisatie van dit  kunstproject is een jaar geleden door de BVVS een oproep geplaatst in de Nieuwsbode om als inwoners  van Vollenhove binnen dit kunstproject een bijdrage te leveren door middel van het aanleveren van ideeën en schetsontwerpen.

Tijdens de ALV van maart 2018  is door de aanwezige leden het ingezonden schetsontwerp van mij  (Marinka Westhuis) genoemd “De Golf “ gekozen als beste schetsontwerp voor de betrokken locatie, een plaats aan de walkant rondom de binnenhaven. Doelstelling van het kunstobject is de weergave en historische waarde van het bisschoppelijk slot het “Olde Huys” op het eiland in de binnenhaven  gebouwd omstreeks het jaar 1165 door de toenmalige bisschop van Utrecht ”Godfried van Rhenen”
en Vollenhove als historische vissershaven aan de Zuiderzee!

Als pachter van de binnenhaven “de watersportvereniging Vollenhove” is destijds om diverse redenen in overleg besloten om het kunstobject aan de walkant te plaatsen. Omdat er niet veel ruimte is aan de walkant bij de binnenhaven is als locatie gekozen, mede door zijn hoge ligging, het stuk grasveld op de hoek van de Haven/Bisschopstraat/van Middachtenstraat/ de Voorst. Door de hoge ligging kan men door de golf met de afbeelding van de twee kasteel torens en huisjes naar het eiland kijken.

Ten behoeve van de nodige vergunningen i.v.m. een beschermd stadsgezicht wordt in opdracht van de Monumenten en Welstand commissie een herinrichting vereist van de betrokken locatie. Het kunstwerk mag niet op de walkant/talud geplaatst worden maar moet in het midden van het grasveld komen zodat men er omheen kan lopen. Ook werd de afwerking, betonnen sokkels met kloostermoppen, niet goedgekeurd. Het kunstwerk komt nu op een constructie van stalen poten in gietwerk van beton. Het geheel komt gedeeltelijk onder het maaiveld waardoor de aanwezige tafel met banken iets verplaatst gaat worden. In overleg met de gemeente wordt er passend bij het kunstobject een nieuwe ronde tafel met halfronde bank geplaatst met aangepast straatwerk, informatie over het kunstwerk wordt weergegeven op de ronde tafel. Ook de aanwezige afvalbak zal verplaatst worden, dit alles zal gebeuren in overleg tussen de werkgroep kunst van de BVVS en de betrokken ambtenaren van de  gemeente.

Met de uitvoering van het gekozen schetsontwerp moest rekening worden gehouden met diverse factoren o.a. de omvang van de locatie en van het te besteden budget. Het realiseren van een kunstobject gaat gepaard met het doorlopen van een uitgebreid stappenplan:

  • zoeken en uitkiezen van een kunstenaar,
  • meerdere afstemmingsmomenten met de werkgroep kunst, gemeente en kunstenaar,
  •  bijeenkomst advies kunst commissie Steenwijkerland,
  • aanvraag vergunningen.i.v.m. beschermd stadsgezicht,
  • uiteenzetting monumenten en welstand commissie,
  • overleg gemeente herinrichting locatie,
  • tekst informatie t.b.v. kunstwerk,
  • datum onthulling plannen en t.b.v. onthulling wethouder kunst en cultuur of burgemeester  benaderen, media benaderen, realiseren van programma onthulling en uitnodigingen etc.etc.

Een normale gang van zaken is dat men voor de uitvoering van een kunstwerk drie kunstenaars c.q. bedrijven benaderd, omdat het kunstwerk in Cortenstaal wordt uitgevoerd was dat in dit geval,
Mannen van Staal te Leeuwarden, Joost Zwagerman Nederhorst den Berg en Cronquels Vollenhove.

Gezien de passende offerte, de bezichtiging van zijn al prachtige voltooide kunstwerken, en omdat wij de plaatselijke ondernemer willen ondersteunen hebben wij voor de uitvoering van dit kunstwerk unaniem voor Cronquels gekozen. Inmiddels is de uitvoering van het kunstobject in volle gang. Het wordt een prachtig passend  kunstwerk waar Vollenhove trots op kan en mag zijn.
Wij gaan nu de eindfase van dit traject in, en hopen dat wij  het kunstproject over een paar maanden kunnen afronden. Met betrekking tot de onthulling zullen wij u op tijd informeren via de Nieuwsbode, via de website BVVS.NU en Facebook. Wij hopen u bij de onthulling te zien!!