ROTONDE WORDT AANGEPAKT
Aanzien Vollenhove gaat veranderen

In de maandelijkse bestuursvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad van woensdag  12 november werd de voortgang besproken van het initiatief van de BVVS om de rotonde bij de entree van Vollenhove (Flevoweg) . Nog voor het einde van het jaar kan deze rotonde, die is ontworpen door Pieter Houtsma (als winnaar van de ontwerpwedstrijd) en door de gemeente verder is ontwikkeld worden gerealiseerd.  Op deze vergadering werd weer gesproken over een veelvoud van ingekomen stukken (vanuit de bevolking en de gemeente). Een aantal zaken zullen binnenkort worden opgepakt. Ook binnen de BVVS wordt gesproken over de veranderingen binnen de zorg. Men wil daarover zo goed mogelijk worden geïnformeerd door alle partijen, die daar een rol bij spelen.

Er zijn diverse verenigingen en groepen inwoners, die plannen hebben, waar de BVVS een rol in zou kunnen spelen. Niet altijd als uitvoerder van deze plannen, maar wel als intermediair naar de instanties , maar ook als deel van de denktank. Daarom wordt de bevolking opgeroepen om de ideeën in ieder geval te delen met de BVVS. Via de sociale media en via de site van de BVVS is op de voet te volgen, waar de bestuursleden zich mee bezig houden: het openbaar vervoer of beter het teruglopen van deze voorziening en nog een veelheid van onderwerpen.

De openbare voorzieningen, zoals o.a. het zwembad en de toekomst daarvan, mede gezien in het licht van allerlei bezuinigingsrondes staat hoog op de agenda van de BVVS. De BVVS wil alles op alles zetten om de mogelijkheid om zwemlessent en recreatief zwemmen te behouden voor Vollenhove. Daarover zal men in gesprek gaan met diverse partijen om te kijken hoe daar op korte termijn een visie over kan worden gegeven. Volop wordt er onderhandeld over het beeld dat al jaren in de koker zit van de BVVS (Garriet Jan en Annechien) nu te plaatsen zodra het Voorpoortplein daar gereed voor is. Inmiddels hebben een aantal kunstenaars al een schetsontwerp ingediend. Een actieve commissie met mensen uit diverse geledingen buigt zich hier nu over. Over de Stadsranden wordt veel gesproken, maar de BVVS constateert, dat er weinig nieuws concreet te melden valt. Althans niet iets waarvan de Vereniging op de hoogte is.

Inmiddels is er een begin gemaakt met de update van het Stadsplan (te vinden op de site van de BVVS). Er zijn ondanks de diverse oproepen nog weinig mensen geweest die hiervoor enige input hebben gegeven. Maar het is nog steeds mogelijk om dat te doen via het contactformulier op de website van de BVVS. Verder kunt u de BVVS ook voor andere zaken op deze manier benaderen.

De BVVS verneemt regelmatig via de pers allerlei dingen en wordt dus via een omweg opgeroepen om actie te ondernemen;  verzoeken tot snelheidscontroles, verkeer remmende maatregelen enz., ook via korte berichtjes  in de plaatselijke bladen. Beter is het om rechtstreeks contact op te nemen, dan voor de leden van de BVVS een speurtocht naar argumenten te organiseren. Ze staan u graag te woord en hebben een luisterend oor beschikbaar.

De volgende vergadering is op 10 december. In de tussenliggende periode zijn de vertegenwoordigers van de BVVS present op diverse gelegenheden, die gaan over de leefbaarheid in Vollenhove.  Rest nog te attenderen op Feeëriek Vollenhove, dat weer zal worden georganiseerd op 20 december a.s.