De afgelopen week was een drukke week voor de bestuursleden van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad. Op woensdagmiddag is het college van B & W op bezoek geweest en na een korte inleidende gespreksronde is er samen met het college een rondwandeling gemaakt door de stad om diverse bespreekpunten met eigen ogen te aanschouwen. Het gaat dan onder meer over de aanpassing van de verkeersstromen in de stad, de staat van onderhoud van groen en de straten. Verder werd gekeken naar de doorn in het oog van de meeste inwoners en dat is het vervallen boerderijtje in de Bisschopsstraat.  Aan het eind van dit jaar wordt hier meer over bekend. De aanpassingen in het straatbeeld en de snel veranderende Voorpoortomgeving konden bekeken worden en voorzien van opmerkingen van bewoners en bestuursleden. Dat we op dit moment nog even door de puinhopen moeten heen kijken moge duidelijke zijn. Mooi wordt het zeker! Een verkennend, verhelderend en uitermate plezierig verlopen bezoek met wethouders die zich goed hadden voorbereid.  Een goed contact met onze bestuurders maakt de afstand tussen burger en bestuurder kleiner en als ieder benaderbaar is kan er een optimaal resultaat uit onderhandelingen worden gehaald. Een bezoek om de volgende keer weer naar uit te kijken.

Dan was er ook nog de reguliere bestuursvergadering met een uitgebreide agenda. Daarop onder andere een vooruitblik naar de ledenvergadering van maandagavond 14 maart 2016. In ieder geval is de spreker voor na de pauze, de heer eFrenc van Damme vastgelegd. Mensen die hem kennen willen deze bijeenkomst in de Burght niet missen en kunnen anderen ook vast hiervoor enthousiasmeren. In de afgelopen periode werden diverse acties uitgevoerd die de leefbaarheid bevorderen. Er werden bankjes geschilderd door vrijwilligers, de hertenkamp en de vrijwillige ploeg mensen daar zorgen voor een zeer goed uitziende hertenkamp en onlangs werden de verblijven geschilderd. Veel bewondering voor deze mensen die voor zovelen zorgen voor een extra beleving rondom de laan van Toutenburg. De Rabobank is ingegaan op het verzoek om binnenkort een andere betaalautomaat te plaatsen die beter beantwoordt aan de wensen van de klanten en er is vergunning aangevraagd voor een overkapping. Diverse onvolkomenheden in het straatbeeld en o.a. de trimbaan zijn inmiddels hersteld of aangevuld. Er werden bijeenkomsten bezocht over het openbaar vervoer en daarvan is melding gemaakt via Facebook en Twitter. Verder waren er bezoeken aan het voorzittersoverleg en het park Oldruitenborg. Op de rol staan contacten met de VOC, de gemeente met betrekking tot de pilot verlichting (industrieterrein), het luilakken op koningsdag, Transition Town, herinrichting van het Voorpoortplein en nog een aantal bijeenkomsten van andere organisaties.Op 25 november is de politiek uitgenodigd om samen met de BVVS te praten over de speerpunten uit hun programma’s en wat we daar direct van terugvinden in het dagelijks leven in Vollenhove. De diverse werkvelden hebben vergaderingen achter de rug om uiteindelijk tot een vernieuwd leefbaarheidsplan te komen. Het blijkt nog moeizaam te verlopen om alle krachten te bundelen.

De plaatsing van de AED apparatuur is in samenwerking met particulieren en bedrijven zo goed als rond en daarmee is een goede dekking en bereikbaarheid van deze levensreddende apparatuur in de Stad aanwezig. Op 30 oktober zal de officiële opening van dit netwerk plaatsvinden. Ook het zwembad blijft de BVVS bezighouden en er worden weer contacten gelegd om te kijken naar toekomstbestendige ideeën om dit bad voor Vollenhove te behouden. Daarbij is natuurlijk de steun van de bevolking onmisbaar. Er wordt meegedacht met Vitaal Vollenhove en het lijkt een veelbelovend initiatief te worden. Verder wordt momenteel onderzocht of er een fontein geplaatst kan worden in het park. Met veel geestdrift en werklust worden de komende tijd weer de nodige initiatieven ontplooid en ondersteund. Via de website en de sociale media kan iedereen daarvan getuige zijn.