Eén dag na de jaarlijkse ledenvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling vergaderd over de lopende zaken.  Op deze vergadering waren de contactwethouder Jacques Wagteveld en de contactambtenaar Kor van der Velde aanwezig om met de bestuursleden zaken door te spreken, waar nog aan gewerkt moet worden. Zo kwamen de tuinen van Marxveld aan de orde, de toekomst van het zwembad, de inrichting van het Voorpoortplein en het kunstwerk van Garriet Jan en Annegien, de ontwikkelingen aan de rand van Vollenhove en de doelstelling van de wethouder om Vollenhove levendig, leefbaar en bruisend te houden werd uitgebreid besproken. Een goede communicatie met de gemeente is daarvoor onontbeerlijk. De wisselwerking tussen gemeente en belangenvereniging is van groot belang.

De jaarvergadering werd geëvalueerd en de conclusie was dat er  een goede belangstelling van de leden was met een aantal heldere presentaties. Fijn is het om te kunnen mededelen dat er inmiddels is gesproken met de twee vrijwilligers, die het uitsteken van de vlag vanaf de Mariakerktoren zullen gaan verzorgen. Daarnaast is er een groep geformeerd, die het beheer van de hertenkamp op zich zal gaan nemen. Positief is dat mensen bereid zijn de gezamenlijke voorzieningen in de stad willen ondersteunen.

Gestaag vordert de aanleg van de rotonde, waar de geschiedenis van Vollenhove gestalte moet gaan krijgen. Het gaat allemaal wat langzamer dan aanvankelijk de bedoeling was, maar uiteindelijk rekent men op een mooi resultaat