De BVVS bestuursvergadering van april was de eerste in de rij van vergaderingen waarbij wij onze stadsvisie ‘nieuwe stijl’ zullen vormen. Bij deze vergadering was het ‘thema’ Toerisme, Cultuur en Recreatie aan de orde. Uitgangspunt is dat wij streven naar betere informatievoorziening voor de toeristische bezoekers, meer belevingswaarde van het Park Oldruitenborgh en een gastvrij ontvangst bij de haven. Hierbij horen korte-, middel- en langetermijn doelstellingen. Uw ideeën en/of suggesties zijn van harte welkom en bij deze het verzoek deze aan ons door te geven.

Tijdens de vergadering heeft de gemeente ons een aantal keuzes voorgelegd aangaande de fontein in het park. Samen met de werkgroep park Oldruitenborgh zal er eerdaags een keuze gemaakt worden. Ook uitgelegd gekregen dat het gemeentegroen in het gebied rondom de bibliotheek wordt aangepakt en dat het hondenlosloopterrein in de Groenestraat niet meer als zodanig gebruikt kan worden. De zoektocht naar een alternatieve locatie is gestart.

We blikten terug op onze algemene ledenvergadering waar we goed geïnformeerd werden middels diverse presentaties van uiteenlopende zaken. Het verslag van deze vergadering staat inmiddels op onze site.

Wederom zijn de ontwikkelingen inzake het Voorpoortplein door ons doorgesproken. De ontwerpvergunningen zijn aangevraagd. Hierbij is er naar ons idee al erg veel rekening gehouden met de direct betrokkenen. Wij dringen er dan ook bij de gemeente op aan om op basis van de laatste plannen het maatschappelijk belang te laten prevaleren boven een individueel belang en nu echt door te zetten met de uitvoering . Mede door de stagnatie op het Voorpoortplein, waardoor de rijrichting in de praktijk nog niet kan worden omgezet, ontstaan er nu op andere plaatsen in Vollenhove onveilige verkeerssituaties.

Deze situaties worden nu met spoed aangepakt; zo worden er op korte termijn borden geplaatst bij de nieuwe kruispunten van de supermarkten met de melding dat bestuurders van rechts voorrang hebben.  Verder geldt overal de algemene regel dat de snelheid van de weggebruiker aangepast moet worden aan de situatie en dat gedrag en respect voor elkaar niet uit het oog verloren mogen gaan.

Als belangenvereniging hebben we deelgenomen aan een dagsessie over het Nationaal Park. Wij hebben ons daar hard gemaakt om gezien te worden als ‘De Poort’ van het nog te ontwikkelen toeristische gebied. Voor die positie zijn meer ‘kapers op de kust’ dus hier zullen wij ons in de nabije toekomst blijven manifesteren.

Als bestuur hebben we ook vooruitgekeken naar de komende weken. Er staan heel wat overleggen, werkgroepen en bijeenkomsten in onze agenda. Zo zullen we volgende week onze bijdrage leveren aan een overleg waarbij de ontwikkeling van het Kerkplein worden besproken. Hopelijk zijn, in tegenstelling tot de laatste keer,  alle rechtstreeks uitgenodigde betrokken, zoals de horeca en aanwonenden, bij dit overleg wel aanwezig zodat we in gezamenlijkheid tot de beste resultaten voor dit prachtige plein kunnen komen.

Tenslotte: Wij zijn zeer verheugd met het aanbod van Installatiebedrijf Boxum te Vollenhove dat zij kosteloos voor ons de controle op de AED kasten willen uitvoeren. Klasse!