De Belangen Vereniging Vollenhove Stad hield op 7 mei de maandelijkse bestuursvergadering. Er werd geruime tijd uitgetrokken om met  vertegenwoordigers van de zorggroep Oude en Nieuwe Land en Nieuw Clarenberg van gedachten te wisselen over de toekomst van de zorg in Vollenhove. Vooral ook de rol van technologie in de zorgstructuur is belangwekkend. Samen kwam men tot de conclusie dat het een goed idee zou zijn om in het najaar  alle betrokkenen uit te nodigen en te horen wie wat en waar doet. Daarbij wordt ook de gemeente uitgenodigd om te laten zien welke plannen zij hebben. Het uitgangspunt is de zorg zo optimaal mogelijk te houden ondanks de bezuinigingen.

Ook de afgelopen maand hebben een groot aantal acties plaats gevonden. Er werden de nodige bezoeken afgelegd bij organisaties en instanties over projecten waar de BVVS  over meedenkt en meepraat. Zoals de stadsranden, het naar schaliegas boren in onze nabije omgeving, Oldruitenborgh, Wetland Wonen en nog  diverse andere bijeenkomsten.

Binnenkort zal met de gemeente om de tafel worden gegaan over de verkeerssituatie bij de scholen en bij de Weg van Rollecate. Binnen de BVVS leven ideeën die wellicht een verbetering kunnen vormen ten opzichte van de huidige situatie. Ook de verkeerssituatie bij de Noordwal en de rijrichting in de binnenstad worden in dit overleg meegenomen.

Lange termijnprojecten zijn o.a. het beeld van Garriet Jan en Annechien, waarvoor al jaren een bedrag is gereserveerd. Als de Voorpoort is gerealiseerd moet dat kunstwerk daar komen. Verder zijn nog wat aanpassingen in het zitmeubilair aan de haven te verwachten en zal t.z.t. de entree bij de rotonde bij de haven een metamorfose ondergaan.  Vollenhove zal dan met recht een hoogwaardige entree vormen voor de gemeente Steenwijkerland.  Een herkenbaar gezicht vanuit de historie en tegelijkertijd eigentijds. Gezien alle projecten en toekomstplannen is de BVVS voorlopig  nog wel even bezig. Dat kan worden gevolgd op Twitter en Facebook of op de website.