De bestuursvergadering van april stond dit jaar in het teken van de evaluatie van de Algemene ledenvergadering en de ‘communicatie’ tussen de BVVS en de gemeente. Voor dit laatste onderwerp hebben we de contactwethouder en -ambtenaar uitgenodigd. De contactwethouder heeft zich op het laatste moment helaas af moeten melden. Veel onderwerpen en situaties uit verleden en ‘onder handen werk’ zijn in een prettige constructieve wijze met de contactambtenaar besproken en er zijn goede werkafspraken gemaakt. Afsluitend hebben we de contactambtenaar gevraagd of hij voor ons wil nagaan waarom wij op onze brief, aan het college omtrent de ontwikkelingen van de luchthaven Lelystad, nog geen reactie hebben mogen ontvangen. Wij vinden dit teleurstellend.
Overigens was de BVVS in Blokzijl aanwezig bij een door de politieke partij BGL georganiseerde informatieve bijeenkomst over dit onderwerp. Het MFC De Ploats zat vol met, toch vaak verontruste, belangstellenden met veel vragen en opmerkingen, ofwel: het onderwerp leeft bij de inwoners van Steenwijkerland, nu het college nog.

Door de BVVS is deelgenomen aan de presentatie dat handelde over het eindadvies inzake de inrichting van de bestuursorganisatie Natuurpark Weeribben Wieden. Dit eindadvies wordt eerdaags aangeboden aan de raad. Onze indruk is dat de initiële denkrichting om dit orgaan zoveel mogelijk te vormen uit betrokken ‘lokale’ (niet-overheid) organisaties wat losgelaten is. Onze collega-plaatselijke belangen denken hier ook zo over en daarom onderschrijven wij als BVVS de brief die hierover naar de gemeenteraad gaat.

Naar ons idee is de Algemene ledenvergadering prettig verlopen en hebben de presentaties bijgedragen aan een informatieve avond. Een aantal vragen en opmerkingen van onze leden over mogelijke verbeterpunten inzake oa voetpaden en informatieborden, alsmede de presentatie van Henk van Heerde om het ‘parkeerplein’ naast de supermarkten het ‘Marten Kingmaplein’ te gaan noemen heeft ons wat huiswerk opgeleverd. Ook hebben zich een aantal BVVS leden zich bij ons gemeld om een bijdrage te leveren aan het Innovatieve Verlichtingsproject. Daar worden we uiteraard blij van. Het verslag van deze vergadering staat inmiddels op onze site.
Toch denken we erover na om de volgende editie op een wat meer interactieve manier in te gaan richten. We weten nog niet precies hoe en wat, maar wellicht stellen we een aantal onderwerpen centraal waarover dan meer discussie kan worden gevoerd. Wordt vervolgd.

Ten behoeve van het reeds voornoemde project Innovatieve Verlichting hebben er onlangs een aantal VOC-leden, bestuursleden van BVVS en een afvaardiging van de gemeente Steenwijkerland deelgenomen aan een conferentie in Eindhoven waarbij de techniek die dit project raakt aan bod kwam.

Ook is de BVVS ingegaan op een uitnodiging van de Rabobank om deel te nemen aan een brainstormavond over de invulling van het Rabobank kantoor aan de Molenberg. Vanaf juli 2017 gaat dit kantoor namelijk dicht en worden daar geen voorzieningen meer aangeboden. Als BVVS maken wij ons uiteraard zorgen over het in Vollenhove blijven bestaan van de primaire financiële diensten, met name voor de ouderen die niet zo thuis zijn in de hedendaagse digitale technieken. We houden vinger aan de pols maar uiteindelijk betreft het uiteraard een commerciële keuze van de Rabobank welk kantoor ze openhouden en welke niet. De nadrukkelijke wens van de Rabobank is echter om het pand niet leeg te laten staan en heeft de aanwezigen daarom ook gevraagd om mee te denken in een voor de Venose samenleving functionele invulling van dit pand. Denk hierbij niet direct in beperkingen maar in kansen. De Rabobank heeft ons laten weten daarin zijn maatschappelijke rol uiterst serieus te nemen.

De komende tijd zullen we ons inspannen voor een ledenwerfactie. Bestuursleden gaan hun eigen wijk in om de nog niet-leden te overtuigen van het belang om lid te worden van de BVVS. Een grote actie die naar verwachting tot het einde van de zomertijd in beslag neemt. Dus treft u een folder in de bus gooi deze dan niet gelijk bij het oud papier, maar verdiep u in onze activiteiten. De bestuursleden benaderen u dan na een tijdje persoonlijk om uw reactie te vernemen. Uiteraard hoeft u deze folder niet af te wachten. Lid worden kan altijd. Informatie daarover treft u aan op onze site.

Zoals op de Algemene ledenvergadering al enigszins aangekondigd doemt in de verte zich al weer een nieuw kunstproject op. Dit keer betreft het de mogelijkheid om ergens rondom het binnenhavengebied een kunstwerk te creëren. En zoals aangekondigd wil de BVVS de totstandkoming van dit project op een andere wijze tot stand brengen dan andere keren. Daarvoor werken we nu aan een ‘stappenplan’ om overzicht te verkrijgen in wat en wanneer er wat dient te gebeuren en met welke kaders (plaats, omvang, financiën) we rekening dienen te houden. Over niet al te lange tijd kunt u dan ook een melding van ons verwachten dat we de ideeën en inbreng van belangstellenden wensen te inventariseren.