De vergadering voor april zit er weer op.
We zijn in maart aanwezig geweest bij het jaarlijks ‘ROCOV-overleg’. Dit betreft een overleg over het OV in Steenwijkerland in aanwezigheid van de provincie, gemeente en Connexxion. Hier wordt gesproken over tijden, aansluitingen en de ‘volle bussen’. Dit keer ook de chaos bij de bushalte Clarenberglaan ter sprake gebracht en gevraagd om een permanente oplossing.

Ook heeft er een overleg plaatsgehad met de gemeente over verkeerstechnische knelpunten en aanverwante onderwerpen. Veel punten besproken en we hopen u in de komende tijd enige vooruitgang te kunnen tonen.

Oud BVVS bestuurslid Hans Tukker is begonnen met een inventarisatie naar de behoefte van stoffen Venose vlaggenlijnen. Er zijn wat klachten over de papieren versie en wij willen graag weten of er in Vollenhove de behoefte bestaat aan een stoffen vlaggenlijn. Heeft u interesse naar een stoffen versie van de Venose vlaggenlijn laat het Hans Tukker weten.

Het project Vitaal Land Veno is afgerond. Niet het volledige projectbedrag is ‘op’ en het overgebleven deel is onder dezelfde ‘noemer’ bij ons ondergebracht. Dus heeft u een leuk initiatief dat de Venosen extra in beweging zet dan kunt u zich bij ons melden. We zullen dan met u in gesprek gaan over uw initiatief.

De gemeente heeft ons geïnformeerd over het feit dat er in 2018 twee ‘matrix-momenten’ komen in plaats van één. Voor wat betreft 2017 staat het project Aan Zee op ons lijstje en voor 2018 het doortrekken van het pad door de Bentpolder. We kunnen nu dus ook alvast één van de gewenste wandel- en/of fietspaden in 2018 onder de gemeentelijke aandacht brengen. De inventarisatie zoals we die tijdens de laatste Algemene ledenvergadering hebben gehouden komt nu goed van pas!

De ontwikkelingen vwb het Innovatielokaal staan wat in de wacht. De gemeente komt niet met groen licht voor de eerste stappen uit het stappenplan en daardoor komt de geplande proeftuin in de wachtkamer te staan. We hebben ons ongenoegen hierover aan de gemeente geuit.

Naar goed gebruik ook dit voorjaar in gesprek met het Zwembad te Vollenhove. De problemen die een (te) klein zwembad met zich meebrengt blijven permanent van kracht. De manier waarop daarmee omgegaan wordt door de medewerkers is er knap. Binnen de mogelijkheden zijn er weer enthousiaste ideeën bedacht voor het komende seizoen. Als bevolking hebben we de opdracht om te laten zien dat we met zijn allen een zwembad waard zijn.

Over Kaap de Voorst hebben we ook contact met de gemeente. Voor dit project willen we voorafgaand van de gemeente de bevestiging dat er ook daadwerkelijk doorgepakt kan worden. We zijn hier al eens eerder aan begonnen en is het stilletjes aan een slapend project geworden. Dat willen we dit keer niet nog eens meemaken.

Het te stemmen ontwerp, voor een kunstwerk Olde Huys nabij de binnenhaven, is bekend. De peiling uitgevoerd tijdens de Algemene ledenvergadering liet geen twijfel: Marinka Westhuis is uitgekozen om het geheel verder in uitvoering te nemen. Van een peiling op de website is het niet gekomen. Teveel onduidelijkheden hebben ons daarvan weerhouden.
Er zijn inmiddels verdere gesprekken met de ontwerpster gevoerd en er zijn drie (lokale) ondernemers gevraagd een offerte te maken. De overige indieners van ontwerpen zijn inmiddels benaderd en bedankt voor hun inbreng. Over de locatie van het kunstwerk zijn nieuwe ideeën ontstaan, hierover meer in het volgende persbericht.