Onze vicevoorzitter Marcel Aben heeft te kennen gegeven dat hij, na een tijdje proef gedraaid te hebben als vicevoorzitter, de voorzittershamer officieel wil overnemen en daar heeft het bestuur zich positief over uitgelaten. Op dit moment zijn wij nog bezig met het verwerven van één algemeen bestuurslid voor de nog bestaande vacature. We hopen u binnenkort te kunnen melden dat we weer compleet zijn. Voor wie niet aanwezig kon zijn bij de algemene ledenvergadering: de notulen staan inmiddels op onze site en daar verwijzen we u dan ook graag naar.

Op 10 april hopen wij, zoals reeds gemeld, vertegenwoordigers van de politieke partijen te ontmoeten. We zullen dan ook vragen waar de gemeente verder wil gaan met uitgifte van kavels nu de kavels op plan Noordwal nagenoeg allemaal zijn uitgegeven. Tevens zijn we benieuwd of de gemeente het aanbrengen van zonnepanelen in de binnenstad (beschermd stadsgezicht) blijft handhaven op het huidige beleid of dat daar een versoepeling kan komen met het oog op duurzaamheid. Iets wat de gemeente hoog in het vaandel heeft staan.

Voor u als inwoners willen wij u opmerkzaam maken op subsidies die kunnen worden verstrekt voor inwoners-initiatieven. Op de site van de gemeente, onder kernen en wijken, kunt u meer lezen over de (financiële) voorwaarden. Ook zijn daar voorbeelden van initiatieven die inmiddels een subsidie hebben gekregen. Voor een buurtvereniging of voor het opknappen van een speeltuintje kan dit interessant zijn.

De werkzaamheden rondom Aan Zee zijn bijna in een eindfase. Ook heeft KPN toestemming gegeven om nog wat verfraaiingen aan te brengen aan het huisje wat op de dijk staat. We zijn benieuwd naar de plannen van de omwonenden!

Zodra het hoogwater seizoen voorbij is wordt gestart met het doortrekken van het pad vanuit de Bentpolder naar de dijk. In verlenging van deze werkzaamheden hebben wij alvast een aanvraag ingediend voor een extra bankje ter hoogte van Wendeler Bentweg 2 én nogmaals erop gehamerd om de veeroosters op de dijk te verwijderen. We houden u op de hoogte!

De Luilakkers zijn al druk doende met de voorbereidingen om met zoveel mogelijk lawaai uit de knalpijp de inwoners wakker te maken op koningsdag-ochtend. Een voorbereidingsgesprek met deelnemers, politie en gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden en daarbij is weer afgesproken dat er gereden mag worden vanaf 4.00 uur tot 7.30 uur ’s morgens. Voorafgaand is er een decibel wedstrijd op het Voorpoortplein en worden voor het rijden de normale verkeersregels in acht genomen, met uitzondering van de demper. Verder wordt van de Luilakkers verwacht dat iedereen in zijn eigen woonplaats blijft. In St. Jansklooster gelden, door de opbouw van de kramen van de Kloostermarkt, andere tijden, maar zoals gemeld hier rijden de Venose luilakkers dus niet mee en andersom ook niet. Hier wordt dit jaar, naar aanleiding van klachten, ook extra op toegezien. We wensen de Luilakkers veel plezier en veilige kilometers!

We hopen dat voor het paasweekend de tegelroute weer in de juiste stand ligt en dat de vernieuwde ANWB borden zijn geplaatst. Een volgende wens is dan om de rode bewegwijzerings routepalen aan te laten passen / actualiseren. We beloven u dat we ons best doen dit ook zo snel mogelijk weer up to date te hebben.

Onze website wordt steeds fraaier! We raden u aan regelmatig een kijkje te nemen om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Ook staan daar de projecten vermeld waar we momenteel mee bezig zijn.