Ook voor het bestuur van de BVVS geldt dat ze niet bij elkaar kunnen komen voor de maandelijkse bestuursvergadering. Toch vinden wij het belangrijk dat de verschillende zaken doorlopen en daarom hebben wij digitaal vergaderd. Het was eerst wat onwennig met het geluid van honden en muziek op de achtergrond, maar daarna hebben wij onze maandelijkse agenda kunnen doornemen.

Onderdeel van de agenda was: hoe laten we alles de komende tijd zo veel als mogelijk doorlopen. Voor veel projecten en zaken is er overleg noodzakelijk met bijvoorbeeld de gemeente. Ons streven is om dit zo veel als mogelijk door te laten gaan door ook met hen digitaal te vergaderen. Vanuit de gemeente wordt dit ook goed opgepakt.

Toch zullen er verschillende projecten vertraging oplopen. Voor bijvoorbeeld de aankleding van de fietstunnel zijn wij van plan om samen met de bewoners van Vollenhove tot een ontwerp te komen. Dat is op dit moment niet mogelijk. Wij zullen in de komende periode een plan opstellen om te kijken hoe we dit gaan aanpakken. Zodra dit weer mogelijk is, kunnen we dan direct los gaan met dit proces van burgerparticipatie. Naast het bovenstaande is ook de aanleg van de vlindertuin uitgesteld. De gemeente is van plan om dit samen met basisscholen op te pakken, maar ook dat is op dit moment niet mogelijk.

Gelukkig zijn er ook projecten die wel door gaan. Zo is begin april begonnen met de aanleg van de dijkopgang in het verlengde van het Bentenpad. Het heeft enkele jaren geduurd, maar zoals het nu lijkt zal eind april de nieuwe dijkopgang in gebruik genomen kunnen worden.

In de komende jaren gaan wij kijken of er nog meer wandelverbindingen kunnen worden gemaakt in en rondom Vollenhove om zo een ‘ommetje’ nog aantrekkelijker te maken.

Rondom het oorlogsmonument in het park ligt op dit moment geen verharding. Als je naar het  monument wilt, moet je door het gras dat vaak vol ligt met hondenpoep. Er was al contact met de gemeente om hier voor 4 mei iets aan te doen, al was het een tijdelijke maatregel. Er kan namelijk niet zo maar verharding worden aangebracht, omdat het park een monument is. Omdat de Dodenherdenking dit jaar helaas niet door kan gaan, is een tijdelijke maatregel iets minder urgent. Met de gemeente is afgesproken dat we wel direct door gaan met het zoeken en realiseren van een oplossing, zodat het monument bereikbaar zal worden via een verhard pad.

De verschillende activiteiten die waren gepland rondom 75 jaar vrijheid zijn helaas ook allemaal afgelast. Zo gaat de rondgang van de Vollenhoofsch Fanfare op 15 april (de dag dat Vollenhove is bevrijd) niet door. Toch vinden wij dat er aandacht hoort te zijn voor de bevrijding van Vollenhove. Daarom willen wij iedereen vragen om op 15 april de vlag uit te hangen en op deze manier toch stil te staan bij onze bevrijding.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen op www.overijsselviertvrijheid.nl. Op deze website kunt u ook allerlei andere informatie vinden over dit onderwerp.