23 maart hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering weer gehouden in De Burght. Helaas was er een magere opkomst van onze leden. Waar dit door komt blijft natuurlijk gissen, maar vanuit onze evaluatie is wel naar voren gekomen dat we volgend jaar in ieder geval een pakkend onderwerp moeten hebben. Met alles wat er op dit moment op onze agenda staat, moet dat geen probleem worden! In de ALV hebben wij 4 nieuwe bestuursleden officieel welkom mogen heten. Wij zijn blij dat Gert Winter, Ester Haasjes, Eltjo Hofstede en Martijn Schuttenbelt ons bestuur weer compleet maken. Tevens hebben wij afscheid genomen van onze bestuursleden Astrid Faber, Wim Schrijver en Pedro Klaver. De laatste twee blijven ons op enkele lopende projecten nog wel ondersteunen. Wij danken hen allen voor de vele jaren dat zij ons bestuur hebben versterkt.

Donderdagavond 28 april is het corso kunstwerk op de rotonde Weg van Rollecate / Franse Pad onthuld. Het initiatief voor dit kunstwerk is 2 jaar geleden opgestart door Jordy Winter en Marcel Santbergen en kan nu eindelijk aan de buitenwereld worden getoond. Dit is weer een mooi voorbeeld van hoe een bewonersinitiatief mede met behulp van de BVVS tot een succes kan worden gemaakt.

Eind april / begin mei zal ook de fietstunnel onder de Flevoweg zijn definitieve aankleding krijgen. Er zijn echter nog wat problemen met de afwatering van de tunnel. Dit probleem zal eerst door de gemeente worden opgelost voordat de muurschilderingen zullen worden aangebracht. Wij hopen van harte dat de problemen snel zijn opgelost, zodat de tunnel gereed is voordat het fietsseizoen weer helemaal los barst.

De plannen rondom het opstellen van een nieuwe stadsvisie worden steeds concreter. Op dit moment zijn wij aan het kijken hoe het proces vorm gegeven kan worden. Hierbij worden wij ondersteund door iemand vanuit de gemeente die ervaring heeft met dergelijke trajecten. Tevens woont zij sinds enkele jaren zelf ook in Veno, waardoor zij persoonlijk ook betrokken is met de toekomstvisie voor onze stad. Wij als bestuur kunnen niet alleen de stadsvisie opstellen, daar hebben we ook uw input voor nodig. De planning is dat wij voor de zomervakantie het proces hebben staan en dat wij vanaf september / oktober informatie bij u gaan verzamelen om de stadsvisie te vullen. Hoe en wanneer we dit precies gaan doen is nog niet duidelijk, maar daar zullen wij u tegen die tijd uitgebreid over informeren.

Binnenkort hebben wij ook weer een overleg over de nieuwbouwplannen voor Veno. In het overleg dat wij enkele weken terug hebben gehad met de gemeente, hebben wij kennis gemaakt met de nieuwe projectleider die speciaal is aangesteld voor de nieuwbouwlocaties in Blokzijl en Vollenhove. Hiermee zou het capaciteitsprobleem binnen de gemeente moeten zijn opgelost en hopen wij dat er snel stappen kunnen worden gezet richting een nieuwe uitbreidingslocatie.

Wij zijn tevens al enige tijd bezig om een afspraak te plannen met Wetland Wonen om met hen de stand van zaken omtrent de beschikbaarheid van huurwoningen in Vollenhove te bespreken. Helaas is het nog niet gelukt om een afspraak gepland te krijgen. Wij blijven dit proberen, omdat ook de beschikbaarheid van huurwoningen in Veno van groot belang is.