Na één van de best bezochte ledenvergaderingen in de geschiedenis van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft het bestuur de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling achter de rug. Er kan worden teruggekeken op een avond vol informatie, die bij de aanwezige leden de nodige vragen opwierp die direct door de aanwezige instanties konden worden beantwoord. Het is fijn om te zien dat het wel en wee van Vollenhove zoveel mensen op de been kan brengen. Dat geeft ook het bestuur het gevoel dat er waardering is. Inmiddels is er een inloopavond geweest over de sluiting en renovatie van de verbinding Vollenhove – Zwartsluis. Meer dan vierhonderd belangstellenden hebben deze inloopavond bezocht. Tegelijkertijd met de bestuursvergadering op 9 april was er in de Burght  een inloopavond met betrekking tot de plannen bij de Noordwal.  Ook hier veel animo van belangstellenden.

Rond en in Stad Vollenhove zien we steeds meer bedrijvigheid. De nieuwe bankjes aan de haven, plannen om bij de fietspaden nog wat extra’s te doen zijn in de maak. Voor de komende periode gaat men zich richten op de participatie in de visie op de stadsranden en alle andere projecten die lopen en gaan lopen in de stad. Punten als het verkeerscirculatieplan en het aanzien van Vollenhove vanuit de polder hebben de volle aandacht.  De hoop is dat dit alles voorspoedig gaat lopen, de BVVS is er klaar voor.

De website van de BVVS en Facebook en Twitter worden steeds belangrijker als communicatiemiddel. Daar zal men ook binnenkort publiceren hoe inwoners kunnen handelen als ze vragen en of opmerkingen hebben en niet weten waar die thuishoren.