Deze vergadering zijn we begonnen met het aanvullen van de agenda voor de ‘politieke avond’ van 20 juni aanstaande. Voor deze avond hebben we als BVVS de nieuw gekozen Steenwijkerlandse politica uitgenodigd om ervoor te zorgen dat bij hen de voor Vollenhove belangrijkste zaken onder de aandacht komen. In ieder geval zal de ‘stilstand’ van een aantal (mede) BVVS  projecten worden aangehaald alswel de vraag hoe we er weer beweging in krijgen.

Twee binnengekomen aanvragen besproken van partijen die aanspraak maken op de ‘overgebleven’ Vitaal gelden voor kind gerelateerde (sportieve) evenementen en besloten om de gelden toe te kennen.

Deelgenomen aan de jaarlijkse beheerdersvergadering inzake de buurtpreventie. Bijna alle beheerders waren aanwezig. Geconstateerd dat het door de regel best goed gaat en vanuit de politie is er in de beheerdersapp weer een politieagent bij de groep ingekomen. Zo schakelen we nog sneller met de politie. Het enige wat aandacht verdiend is het volgende: In sommige wijken zijn er nog steeds deelnemers die zich niet aan het communicatie protocol houden. Dit stoort soms andere gebruikers dermate dat ze besluiten om niet meer deel te nemen. Hierbij het verzoek aan alle deelnemers om de instructies die bij aanvang van deelneming zijn verstrekt nogmaals te lezen en ook te volgen. Dan blijft het voor iedereen leuk.

Ten behoeve van de weekmarkt op het Voorpoortplein wordt er eerdaags door Installatiebedrijf Lok een electroverdeelkast geplaatst naast het Rabobank gebouw. Zo kan de tijdelijke lelijke (maar noodzakelijke)  blauwe electrokast weg uit de nabijheid van het kunstwerk.

Met name door de inspanningen van Hans Tukker zijn er voldoende bestellingen voor stoffen vlaggenlijnen binnengekomen. De bestelling is verricht en zal in de nabije toekomst beschikbaar komen.

We krijgen de laatste tijd opvallend veel berichten binnen die handelen over (achterstallig) onderhoudswerk. Bijvoorbeeld over het oprukkende onkruid en slechte staat van stoepen en straatverlichting. Wij vinden het uiteraard prettig dat we op de hoogte worden gesteld zodat we de situatie kunnen volgen maar aan de melders de vraag om op de website van de gemeente Steenwijkerland een zogeheten MOR melding te doen. Zo komt de melding bij de juiste gemeentelijke afdeling terecht die zorg kan dragen voor de reparatie/oplossing.

Voor wat betreft het onkruid: de gemeente heeft enige jaren geleden besloten om een lager ( lees: goedkoper) onderhoudsniveau aan te houden. Bij dit lagere niveau wordt een aanzienlijke hoeveelheid onkruid tussen de stoeptegels en op het wegdek geaccepteerd en wordt er op basisniveau onderhoud gepleegd.

Voor wat betreft het kunstproject nabij de binnenhaven zijn er flinke stappen gemaakt. De offertes zijn binnen en als bestuur hebben we een voorkeur uitgesproken. Door de ontwerpster en een afvaardiging van de BVVS worden er binnenkort nog enige referenties van de staalbouwers nagelopen en dan zal de definitieve beslissing genomen worden en bekendgemaakt.

De gemeente Noordoostpolder komt de eerdere belofte, het fietsdijkje naar Blokzijl opknappen, nog niet na. We moeten zelf diverse keren informeren naar de stand van zaken. Onze eigen gemeente heeft hier geen bevoegdheden in dus als BVVS kunnen we niets anders dan afwachten wanneer de gemeente Noordoostpolder prioriteit geeft aan deze actie. Dat we deze gang van zaken betreuren moge duidelijk zijn.

Vorig jaar hebben wij van de gemeente de toezegging gehad dat de diverse ANWB borden, die her en der in Vollenhove staan voor enige uitleg van gebouwen en locaties, ‘voor’ het toeristenseizoen vervangen zouden worden. Er heeft destijds ook een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden. Onlangs zijn wij geïnformeerd dat dit nu half juni eerst nog door de raad moet voor besluitvorming. Hierdoor wordt het zeer onwaarschijnlijk dat de vervanging het toeristenseizoen zal halen. We betreuren deze gang van zaken.

Er spelen in Vollenhove op dit moment een groot aantal verkeersissues (en niet alleen door de wijziging van de verkeerscirculatie in de binnenstad) die met enige spoed besproken en verholpen moeten worden. Echter kan met enige regelmaat het overeengekomen overlegmoment, van de daarvoor in het leven geroepen verkeerscommissie, geen doorgang vinden omdat ergens anders prioriteit aan wordt gegeven zonder dat er een alternatief wordt geboden. Zo blijven er veel belangrijke verkeersissues onbesproken en wordt er niks ondernomen.

Het project Kaap de Voorst is door ons in de wachtkamer gezet. Zoals velen van jullie waarschijnlijk nog wel weten zijn we dit project 4 / 5 jaar geleden aangevangen. Destijds zijn er op verzoek van de gemeente door ons diverse bijeenkomsten gehouden met vele enthousiaste Venosen daarbij aanwezig. Deze bijeenkomsten hebben uiteindelijk geresulteerd in drie mogelijke opties qua uitvoering. Bij de jaarvergadering hebben wij, bij gebrek aan een beschikbare gemeenteambtenaar, u deze nogmaals gepresenteerd. Nu wordt vanuit gemeente zijde wederom aan ons gevraagd om een aantal burgers te groeperen om dit project weer op te pakken. Dit hebben wij afgelopen jaarvergadering ook gedaan, met het gewenste resultaat. Er zijn ook nu weer een aantal enthousiastelingen opgestaan. Maar wederom blijkt dat er voor wat betreft het benodigde financiële en politieke draagvlak er geen stappen zijn gemaakt. Dit betekent dat we de exercitie van 5 jaar geleden nogmaals dunnetjes over moeten gaan doen, zonder dat er ook maar iets bekend is over de financiële en politieke haalbaarheid van dit plan. Dit is wat ons betreft de verkeerde volgorde en dit hebben we de contactambtenaar ook medegedeeld. Zolang daar geen verandering in komt pakken wij dit project niet op. In de toekomst zullen we bij nieuwe projecten hier ook meer aandacht aan besteden.