Deze avond onder andere de agenda voor de politieke avond besproken die op 20 juni staat gepland. Met de onlangs gekozen raadsleden gaan we in gesprek over een aantal, voor Vollenhove, belangrijke zaken. Op die manier hopen we onze kijk op die betreffende zaken helder voor het voetlicht te krijgen. Aan u bij deze ook de vraag om onderwerpen aan ons te sturen die voor een dergelijke avond van belang zijn.

Zoals velen van u vast al wel gezien hebben staan er vele nieuwe straatnaamborden bij diverse paadjes in Vollenhove. Wij zijn er blij mee, maar toch ook wel enigszins verrast door de voor ons plotselinge plaatsing ervan want als BVVS waren wij hier niet van op de hoogte. Op dit  moment zitten we de gemeente achter de broek voor de, beloofde, vervanging van de diverse in Vollenhove aanwezige (bruine) ANWB-borden. Nu het toeristen seizoen is begonnen hadden, wat ons betreft, de borden er inmiddels weleens mogen staan.

Op 19 april bezochten we als BVVS de evaluatie van de ketenweek Vollenhove en St. Jansklooster. Vanuit Vollenhove was er maar 1 ketengroep vertegenwoordigd. Alhoewel we ons kunnen voorstellen dat een evaluatie in april niet meer zijn doel haalt betreuren we toch de afwezigheid van de andere groepen. Een keetweek wordt gedoogd en daar horen goede afspraken bij die je van te voren én achteraf met elkaar doorneemt. Overigens was de burgemeester, op een enkel smetpuntje na, erg tevreden over het verloop in Vollenhove. We hebben geadviseerd om volgend jaar gelijk in januari te evalueren. We rekenen dan weer op een afgevaardigde van elke keet.

Zoals ook al vele malen in de Nieuwsbode heeft gestaan: er wordt nu een stoffen uitvoering van de Venose vlaggenlijn besteld mits er voldoende animo voor bestaat. Inmiddels hebben we besloten de vlaggenlijnen te bestellen, maar er zijn er nog voldoende op voorraad. Indien u belangstelling heeft voor een dergelijke vlaggenlijn kunt u zich opgeven bij Hans Tukker.

Terugkijkend op de opening van het Martin Kingmaplein kunnen we vaststellen dat het een erg geslaagde bijeenkomst was met een hele enthousiaste familie. Een prachtige dag om op terug te kijken.

Op 30 mei gaan de beheerders van de buurtpreventie WhatsApp groepen het afgelopen jaar evalueren. Als u nog suggesties en ideeën heeft die de veiligheid en daardoor leefbaarheid in Vollenhove vergroten horen wij die graag.

In het vorige vergaderverslag hebben wij kenbaar gemaakt dat de ‘overgebleven’  financiële middelen van het project Vitaal Vollenhove naar de BVVS bankrekening zijn overgemaakt met die verstande dat dezelfde voorwaarden van kracht zijn. In deze vergadering een binnengekomen beroep daarvoor door de Samenloop voor Hoop besproken en goedgekeurd.

Ten aanzien van het aanpakken van het gebied rondom de straat Aan Zee heeft er een inspraakavond plaatsgehad. Aan de hand van een gemeentelijke ontwerp zijn er diverse mogelijkheden besproken. Al met al een zeer zinvolle avond welke zal worden opgevolgd met een vervolg in half juni.
Wat de bewoners van Aan Zee nog verontrust: er wordt, met name in de ochtenduren, veel tegen het verkeer in gereden. Dit moeten inwoners van Vollenhove zijn die dan via de Vismarkt en vervolgens tegen het verkeer in Vollenhove, via het nauwe straatje Aan Zee, verlaten. We hebben de gemeente verzocht hier meer op te handhaven. Dus wees gewaarschuwd.

We hebben de ontwikkelingen v.w.b. het kunstproject bij de binnenhaven doorgenomen. Er zijn diverse metaalbedrijven bezocht en is het ontwerp gepresenteerd. Deze zijn nu bezig met  het maken van een offerte. Daar is het nu het wachten op. Daarna zal er een keus gemaakt worden. We houden u op de hoogte.