Stadsbelang Vollenhove vergadert

De bestuursvergadering van de BVVS van december had een zeer volle agenda. Namens de gemeente was o.a. de contactambtenaar aanwezig om heet van de naald een aantal zaken met de BVVS te bespreken. Een punt dat zeker aandacht vergt is de hertenweide in Vollenhove. Deze voorziening is al jaren  beeldbepalend en in het verleden hebben inwoners zelf al een initiatieven ontplooid om dit vooral te continueren. Nu doet zich het feit voor dat er namens de gemeente een verzorger was, die echter nu door pensionering niet meer kan worden ingezet. In het kader van allerlei bezuinigingsrondes komen voorzieningen als de hertenkamp dan als eerste in aanmerking om heroverwogen te worden. Gelukkig is de BVVS al een tijdje in gesprek met de gemeente om naar alternatieven te zoeken. Het moet volgens beide partijen zeker mogelijk zijn om met een groepje betrokken mensen een verzorgingsteam vanuit de Stad te formeren. Daarom zal de BVVS een oproep gaan doen om hiervoor mensen te vinden, die een stukje van hun tijd aan de verzorging van de beesten wil geven. Er is al één serieuze gegadigde, maar er moet een groep gevormd kunnen worden. Met de gemeente  en de BVVS zullen dan de voorwaarden worden afgestemd.

Ook werd de BVVS door de gemeente in kennis gesteld van het feit, dat er op diverse plaatsen in de gemeente al vrijwilligers zijn, die op een vijftiental feestdagen de gemeentelijke vlag hijsen. In Stad Vollenhove kan dat vanaf de Mariakerk. De BVVS gaat ook mensen hiervoor benaderen en mensen kunnen zich hiervoor ook opgeven. De gemeente heeft voor de mensen, die dit doen een kleine vergoeding beschikbaar. Diegenen, die daarvoor voelen kunnen zich melden bij de BVVS. Voor beide acties komt informatie op de site van de BVVS.

De angst die leeft onder de bevolking, dat de tuinen van Marxveldt niet meer toegankelijk zouden zijn voor publiek blijkt ongegrond. Er is alleen wat veranderd in de toegang tot de tuinen. De BVVS is uitermate tevreden, dat de particuliere eigenaar deze prachtige tuinen ook door inwoners en toeristen wil laten bezoeken.

Verdere actiepunten op de vergadering waren: de actuele stand van het uitzetten van AED’s in de stad, de vorderingen van het autovrije Kerkplein, de verandering van het circulatieplan in de stad, de aanpassingen bij de nieuwe begraafplaats, de toestand van het bruggetje bij de haven, de ontsierende verlichting bij de haven en de al tijden defecte “VVV” computer. Ook het startmoment van de rotonde bij de Flevoweg werd meegedeeld: week 51 is het begin, zodat de vorige maand gedane toezegging: Klaar voor de Kerst toch nog gehaald kan worden.

De BVVS is met een groot aantal zaken bezig en gaat derhalve ook het bestuur uitbreiden. Er zijn een groot aantal zaken, die op de PB’s afkomen. Zo willen ze zich ook meer bemoeien met het aanzicht van Vollenhove, zoals de verpaupering van delen van het industrieterrein, het onderhoud aan trimbanen en andere recreatieve voorzieningen. Verder kan er op de kernen en wijkensite van de gemeente het nodige worden gevonden over wat er in Steenwijkerland zoal speelt.

De BVVS heeft nog tal van andere zaken besproken, waarbij ook andere organisaties een rol spelen, contacten met Wetland Wonen, de ANBO, Vitaal Vollenhove, Transition Town en nog vele anderen. Een belangrijk item blijft de beschikbaarheid van zwemmogelijkheden in Vollenhove.  Het nieuwe Leefbaarheidsplan (vh Stadsplan) zal begin volgend jaar worden gepresenteerd. De inhoud van de ledenvergadering op 2 maart 2015 kwam aan de orde. Een belangrijk deel zal worden ingenomen door de wethouder mevr. D. Frantzen die bereid is haar visie te geven over de zorg in de komende jaren.  Daarnaast zullen er nog een aantal belangwekkende thema’s worden toegevoegd aan de agenda. Begin januari zal weer het jaarlijkse onderhoud met de wijkagent plaatsvinden om te evalueren hoe het in Vollenhove is gegaan in het voorbije jaar.

Binnenkort zal er gekeken worden naar de ontwerpen van de drie kunstenaars, die de opdracht hebben gekregen om een ontwerp voor het beeld van Garriet  Jan en Annechien  te maken. In een avondvullende sessie komen de ontwerpen met motivatie voor het voetlicht in het CHC.