De laatste BVVS vergadering van 2016 is reeds weer voorbij. Voor een aantal agendapunten waren ook aanwezig Kor van der Velde, coördinator Kernen en Wijken en Henk Kloosterman, projectleider afdeling REO Gemeente Steenwijkerland.

Om de werking van het Buurtwhatsapp initiatief verder te ondersteunen hebben wij de gemeente benaderd over de mogelijkheid tot het plaatsen van specifieke WhatsApp buurtpreventie bebording. Inmiddels is bekend geworden dat de plaatsing van dergelijke borden tot de mogelijkheid behoort, echter dient de initiatiefnemer de aanschaf te bekostigen. In de vergadering is verder besproken wat de beste plaatsingsmogelijkheden zijn.

Voor wat betreft de verkeerscirculatie verandering zijn er diverse punten aangehaald. Op een later moment komt de verkeerscommissie bij elkaar om alle geïnventariseerde ‘knelpunten/wensen’ met de gemeente te bespreken. Henk gaf ook nog aan dat er binnenkort gestart zal worden met de aanleg van extra parkeerplaatsen in de Kerkstraat. Wordt vervolgd.

De ontwikkelingen vwb de afwerking van de werkzaamheden aan het Kerkplein worden door ons op de voet gevolgd. Zo is de aanwezige verlichting ‘in kaart’ gebracht en worden er eerdaags veranderingen aangebracht. De op het plein aanwezige waterpomp wordt, op herhaaldelijke verzoeken van ons, begin 2017 opgeknapt. Over het opknappen van de pomp op het Hollandse plein zijn we nog in gesprek.

Zoals een ieder inmiddels al wel gemerkt heeft is de verkeersituatie rondom het Kerkplein en Aan Zee flink gewijzigd. Er zijn inmiddels al diverse gevaarlijke situaties ontstaan door foutief verkeersgedrag. Bij deze dan ook de oproep om de geplaatste verkeersborden in acht te nemen en alleen te parkeren in de daarvoor bestemde, gemarkeerde, parkeervakken.

Verder valt over het Kerkplein te melden dat er, ten behoeve van elektrische fietsen, er in de nabijheid van restaurant Seidel laadpalen zijn geplaatst. Uiteraard moeten deze palen voorzien worden van elektriciteit, restaurant Seidel draagt hier zorg voor en daar zijn we blij mee.

Door één van onze leden werden wij gewezen op de mogelijkheid om evenementen en belangrijke dagen in onze verenigingskalender te (laten) plaatsen op de activiteitenagenda op de website Vollenhove.nu. Wanneer elke organisatie hier aan gehoor geeft worden dubbele activiteiten op één dag hopelijk voorkomen.

Ten behoeve van het formuleren van een nieuwe stadsvisie hebben wij, vanaf de vorige ledenvergadering, onszelf een jaar de tijd gegeven om op basis van werkvelden/thema’s één en ander in kaart te brengen in en rondom Vollenhove. De werkvelden zijn onder de bestuursleden verdeeld en tijdens iedere bestuursvergadering is een werkveld aan de beurt om behandeld te worden. Deze vergadering was het werkveld ‘stadsranden’ aan de beurt.

Aan het eind van de vergadering is de politieke avond d.d. 8 februari en de komende ledenvergadering d.d. 29 maart 2017 voorbesproken. Diverse presentaties op het gebied van zorg, duurzaamheid en verlichting staan reeds op het programma. Daarnaast zullen we ook deze avond gaan gebruiken om uw ideeën en zienswijze omtrent de toekomst van Vollenhove te inventariseren.
Tot slot melden wij dat we momenteel bezig zijn nieuwe bestuursleden te werven wegens een bestaande vacature en aftreden van één bestuurslid komende ledenvergadering. Wij zijn er om de leefbaarheid van Vollenhove op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. Wie wil dit nou niet?

Wij wensen u allen een prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!