In deze laatste bestuursvergadering van het jaar mocht de vicevoorzitter
2 ambtenaren van de gemeente verwelkomen: onze contactambtenaar Kor van der Velde en projectleider Henk Kloosterman. Van een aantal lopende zaken hebben we deze avond reacties mogen vernemen:

De nieuwe ANWB borden, die een toelichting geven bij diverse objecten in Vollenhove, zijn momenteel in productie en worden zo snel mogelijk geplaatst.

Voor de laadpalen heeft zich bij de gemeente een leverancier gemeld die op veel locaties laadpalen wil gaan zetten. Onderzocht wordt wat dit inhoudt. Als BVVS hebben we benadrukt mee te willen denken voor wat betreft de locaties van deze oplaadpalen.

In onze gemeente, en ook in Vollenhove, komt een proef inzake het verminderen van het energieverbruik van de openbare verlichting. Het idee is om 10% van de masten tijdelijk uit te zetten en anderen te dimmen waar dat zonder risico’s kan. Als de proef slaagt en definitief wordt zal dit kenbaar worden gemaakt.  

Begin volgend jaar start er een onderzoek waar precies behoefte aan is betreffende de dienstverlening van de gemeente. Vollenhove en Oldemarkt zijn daarvoor uitgekozen. Het wil dus nog niet zeggen dat er in Vollenhove een loket komt, wellicht wijst onderzoek uit dat er aan service aan huis meer behoefte is.

Het streven is om het doortrekken van het fiets-wandelpad vanuit de Bentpolder naar de dijk voor volgend zomer gereed te hebben en voor wat betreft de update voor Aan Zee worden de laatste zaken voor de uitvoering momenteel geregeld en zal de aannemer in januari starten met de werkzaamheden. We meldden in ons vorige persbericht dat we de gemeente gingen verzoeken om de veeroosters in de paden rondom Vollenhove aan te passen. Op dit moment worden de roosters op het Zeeggienpad als een proef aangepast met een speciale rijplaat voor scootmobielers. Het ziet er veelbelovend uit. We vernemen graag of dit werkt!

Met het waterschap wordt overlegd of de veeroosters op de dijk van de Voorst tot de Krieger helemaal kunnen verdwijnen. We houden u op de hoogte!

Op korte termijn gaan we, samen met de gemeente, inventariseren welke straten, stegen of stoepen een valrisico vormen en zal worden gekeken wat hier op korte termijn aan kan worden gedaan.

In januari staat toezicht en handhaving geagendeerd met de betreffende portefeuillehouder. We zijn van mening dat controle en handhaving nodig is op velerlei gebied en zouden uitbreiding van deze afdeling willen benadrukken.

Tijdens onze ALV van afgelopen voorjaar is al opgemerkt dat de fietsenstalling bij de bushalte van de Weijert te krap is. Op dit moment worden door de gemeente de financiële middelen, voor een eventuele uitbreiding of herinrichting van de stalling, onderzocht.  Het verharden van de bermen van de Noordwal stond ook nog op datzelfde lijstje, maar de gemeente heeft op dit moment alleen een noodoplossing voorhanden waar wij het niet mee eens zijn. We hebben nogmaals benadrukt dat er veel fietsende schoolkinderen gebruik maken van deze route en wij deze meer veiligheid willen bieden. We gaan in kaart brengen welk stuk berm er sowieso extra verhard moet worden.

Op dit moment zijn we met een aantal inwoners in gesprek die wel interesse hebben in een bestuursfunctie. We hopen ze aan u te kunnen voorstellen tijdens onze ALV op 6 maart.

Als BVVS waren we aanwezig bij de keten bijeenkomsten waren we verheugd te kunnen vernemen dat de burgemeester bijzonder tevreden was over het verloop van vorig jaar. We hopen op soortgelijk vervolg zodat deze bijzondere traditie van generatie op generatie kan worden voortgezet. Aan de huidige keetgangers de eer om dit te verwezenlijken.

Ook waren we aanwezig bij een bijeenkomst over Wonen en Zorg waar, naast de vele activiteiten die vanuit zorg oogpunt al bestaan, ingezet wordt op het behouden van onze jeugd in Vollenhove vanuit zorg oogpunten netwerk. Dit wordt verder onderzocht.

Samen met het CHC zijn we momenteel bezig de toeristische tegelroute weer in de goede volgorde te krijgen. We raden u niet aan deze op dit moment te lopen: u zult van het kastje naar de muur worden verwezen en weinig van Vollenhove zien. Kortom: er klopt niet veel meer van. Gelukkig heeft de CHC nog een andere stadsroute voorhanden. Het idee is om de tegelroute aan te laten sluiten op de bestaande CHC route en de wens is om dit voor het toeristische seizoen voor elkaar te hebben.

Via allerlei instanties worden we vaak benaderd over de inzet van vrijwilligers. We benadrukken nogmaals dat we geen ‘vrijwilligerscentrale’ zijn, maar u wel kunnen verwijzen naar betreffende organisaties en instanties. Samen met u blijven we ons best doen voor een leefbaar Vollenhove waar we trots op kunnen zijn!