Op dinsdag 7 december hebben wij alweer onze laatste bestuursvergadering van 2021 gehouden, helaas weer online. De agenda was weer overvol met allerlei diverse onderwerpen. Zo heeft het bestuur te horen gekregen dat het financiële gedeelte rondom de aan te leggen buurttuin aan de Wheeme rond is. Dit is echt een mooi voorbeeld van hoe een initiatief vanuit de buurt kan uitgroeien tot een succesvol en door de omgeving gedragen project. Wij zijn als BVVS blij dat wij de initiatiefnemers hebben kunnen helpen bij de totstandkoming en het proces richting de gemeente. In het voorjaar zal de aanleg van de buurttuin van start gaan.

Op dit moment is de gemeente bezig met het onderhoud aan de fietstunnel. De lekkages worden verholpen, de muren en het plafond worden opgeknapt en op de tunnel zal het hekwerk worden vervangen. Ook de verharding in en voor de tunnel zal worden vervangen, zodat het één geheel zal gaan vormen. Daarna zal in het voorjaar de aankleding van de tunnel gaan plaatsvinden op basis van het ontwerp van Jeroen Hoolsema. Rond die tijd zal ook de verlichting in de tunnel nog worden aangepast, zodat de wanden nog mooier uit gaan komen. Voor de start van het toeristisch (fiets)seizoen is er op die manier via de knooppuntenroute weer een mooie toegang tot Vollenhove.

Als de genoemde knooppuntroute wordt gevolgd, kan men ook langs Kaap de Voorst fietsen. De Kaap is het afgelopen jaar verfraaid en ter afronding wordt er nog een informatiebord geplaatst met historische informatie over deze mooie plek. Binnenkort zal dit informatiebord worden gemaakt en geplaatst.

Onze werkgroep toerisme is de laatste tijd met de gemeente ook druk bezig geweest om de bewegwijzering binnen Vollenhove (de bekende rode bordjes) weer op te frissen en bij te werken. Er zijn wat aanpassingen gedaan in de routing, er zijn wat bordjes vervangen en er zijn ook nieuwe bordjes geplaatst. Op deze manier is ook de routing in Vollenhove weer helemaal bijgewerkt.

Het afgelopen jaar zijn er wat aanpassingen gedaan aan begraafplaats Toutenburgh, dit mede naar aanleiding van opmerkingen vanuit de bevolking. Enkele weken geleden heeft de BVVS met de gemeente nog een ronde gedaan over de begraafplaats en zijn er nog een paar aanpassingen besproken. Op basis hiervan zullen de zitbankjes beter worden verspreid over de begraafplaats, zal de urnenwal meer groen krijgen en worden er aanpassingen gedaan aan de afscheiding met de Laan van Toutenburgh. Voor de afvalbakken zal nog een oplossing worden gezocht, wellicht in combinatie met de waterkraan.

Eind november heeft de gemeente onderhoud gepleegd aan diverse voet- en fietspaden in en rondom Vollenhove. Door de slechte weersomstandigheden zijn de werkzaamheden echter nog niet geheel afgerond. In het voorjaar zal de gemeente de werkzaamheden weer oppakken. Met name voor het voetpad achter de voetbalvelden is dit zeker noodzakelijk. Wij zullen met de gemeente in contact blijven over de uit te voeren werkzaamheden, zodat ook dit voetpad weer voor iedereen veilig begaanbaar is.

Namens de BVVS is er een bestuurslid onderdeel van de klankbordgroep omtrent de ontwikkelingen rondom het Multimodaal Infrastructuur Testcentrum (MITC) dat zal worden ontwikkeld tussen de Vollenhoverweg en de Voorsterweg. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de geplande ontwikkelingen. Mocht u hier interesse in hebben kunt u de nodige informatie vinden op diverse internetsites door middel van de zoekopdracht MITC. Indien er meer bekend is over de ontwikkelingen en de uitwerking hiervan, houden wij u hiervan op de hoogte.

Helaas kan ook dit jaar de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van diverse verenigingen in Vollenhove niet door gaan om de welbekende redenen. Wij hopen van harte dat volgend jaar deze beginnende traditie voortgezet kan worden. In 2022 zullen wij weer voor u klaar staan in allerlei lopende- en nieuwe projecten. Voor nu wensen wij u allen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022.