Sinds 2017 zijn wij bezig met het realiseren van een opgang op de dijk langs de Noordwal vanaf het Bentenpad. Na diverse overleggen met de gemeente over het hoe en wat, overleg met het waterschap (beheerder van de dijk) en wat perikelen omtrent de vergunning aanvraag, is nu het verlossende woord gekomen: de vergunning is verleend. De gemeente streeft er naar eind 2019 / begin 2020 het werk te kunnen aanbesteden en de werkzaamheden af te ronden voor 1 april. Wij verwachten met deze aansluiting een nieuwe veilige verbinding te hebben gerealiseerd tussen het Bentenpad en het fiets/wandelpad over de dijk. Zodra de werkzaamheden starten zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Wij krijgen al geruime tijd klachten over de staat van onderhoud van de Noordwal. Naast de rijbaan zitten op veel plaatsen diepe kuilen en het asfalt begint op diverse plaatsen te scheuren. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers die moeten uitwijken voor een landbouwvoertuig of vrachtwagen en in de berm ten val komen. Dit onderwerp zal hoge prioriteit hebben bij het verkeersoverleg dat wij in december hebben met de gemeente. Wij zullen hierbij ook de vraag meenemen of de weg zoals deze nu is ingericht wel klaar is voor de toekomst met steeds bredere landbouwvoertuigen en het wellicht drukker worden met verkeer op de Noordwal.

Vanuit enkele omwonenden van de binnenhaven zijn er wat vragen binnengekomen over de inrichting en het onderhoud rondom de (binnen)haven. Wij als BVVS hebben hier zelf ook wel eens vragen gesteld met betrekking tot de staat van onderhoud en wie nu waar verantwoordelijk voor is. Ook de inrichting rondom de (binnen)haven kan wat ons betreft wel een opkikker gebruiken. In januari gaan wij samen met enkele bewoners en de gemeente om tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de buitenruimte aan te pakken en te zien wat er aan het onderhoud kan worden gedaan. Op deze manier verwachten wij het gebied rondom de haven weer passend te krijgen bij het reeds opgeknapte gebied rondom het Kerkplein en Aan Zee.

Op 27 november was er weer het jaarlijkse overleg met betrekking tot de keetweek. Vanuit de gemeente waren aanwezig: de burgemeester, vergunningverleners en enkele handhavers. Anders dan voorgaande jaren waren de keten uit Sint Jansklooster niet aanwezig. Met hen heeft de gemeente een apart overleg gehouden. Tijdens het overleg, waarbij overigens slechts 4 keten aanwezig waren, heeft de gemeente aangegeven dat er eigenlijk weinig bijzonderheden zijn voor Vollenhove. Er zijn geen grote wijzigingen in de vergunningvoorwaarden ten opzichte van vorig jaar, er is alleen geschoven met de locatie van enkele keten. De boodschap van de gemeente was eigenlijk duidelijk: ga zo door als voorgaande jaren, dan wordt het weer een plezierige jaarwisseling voor iedereen in Vollenhove zonder incidenten.

De BVVS is enkele maanden geleden benaderd door 2 corso enthousiastelingen die het idee hebben om een corso monument op een prominente plek in Vollenhove te plaatsen zodat het hele jaar zichtbaar is dat wij hier jaarlijks een corso hebben. Samen met de VVVV hebben wij de plannen doorgenomen en gaan we binnenkort met de initiatiefnemers verder kijken of we dit plan verder uit kunnen werken in samenwerking met de gemeente. Op onze ledenvergadering van 11 maart proberen we u dan meer te kunnen vertellen over deze plannen. Tevens zullen we dan, in samenwerking met Carin Roelands, de pilot inclusief wonen aan u voorleggen. Ook willen we u deze avond de plannen omtrent het opknappen van de tunnel en het KPN huisje presenteren.

Dus noteert u alvast in de agenda: 11 maart 2020Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging Vollenhove Stad.

Dit was alweer het laatste persbericht van 2019. In 2020 zullen wij weer voor u klaar staan in allerlei lopende- en nieuwe projecten. Voor nu wensen wij u allen fijne feestdagen en een gelukkig 2020.