De BVVS heeft in de bestuursvergadering van februari een groot aantal zaken behandeld. Allereerst is de ledenvergadering van  2 maart voorbereid. Er zullen een drietal nieuwe bestuursleden aantreden. Eén bestuurslid vanwege de periodieke opvolging en twee om het groeiend takenpakket van de BVVS aan te pakken. De verandering van algemeen naar meer specifieke  werkvelden zal de komende jaren een steeds grotere rol  gaan spelen. De werkvelden (indeling tot nu toe): zorg en welzijn ;stadsranden, groen en infra; sport en gezondheid; duurzaamheid; bouw en lokale economie; toerisme, cultuur en recreatie.   Zo was er in deze vergadering al een contact over een leefbaarheidsimpuls. Op verschillende niveaus houdt men zich daar in Vollenhove mee bezig en het is de bedoeling die inspanningen te clusteren.  Alle krachten bundelen om het sterkste in de gemeenschap naar boven te halen. Dit wordt vastgelegd in het Leefbaarheidsplan van de BVVS dat momenteel in ontwikkeling is en het huidige Stadsplan op termijn zal vervangen.

Op zeer korte termijn wil de BVVS duidelijkheid over de mogelijkheden en de onmogelijkheden om het zwembad in Vollenhove te behouden voor de toekomst.  Daarover is contact met de Stichting Waterwijck gepland. Binnenkort vindt ook het overleg met de contactwethouder plaats. Een aantal specifiek Vollenhoofse zaken zullen daar aan de orde worden gesteld.

Op de jaarvergadering van 2 maart a.s. zal er een presentatie zijn van Vitaal Vollenhove. Daarna is de beurt aan wethouder Dieke Frantzen, die ons de visie van de gemeente zal geven op de zorg. Zij zal ook aangeven wat er in Steenwijkerland momenteel gebeurt.

Na de pauze is het woord aan de projectleider van het Voorpoortplan de heer Kloosterman. Hij zal ons deelgenoot maken van de stand van zaken. Uiteraard is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.