Naar vast gebruik komt de wijkagent op de februari vergadering bij ons op bezoek. De heer Vruggink heeft ons op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen rondom oud en nieuw in Vollenhove. Op een paar meldingen van overlast met carbid en één van geluidsoverlast na is het prima verlopen en zijn er geen direct aan oud en nieuw te relateren vernielingen gepleegd.  De wijkagent gaf wel aan dat er meldingen waren bij de politie die niet direct zijn binnengekomen, maar ruim na oud en nieuw. De overlastveroorzakers kunnen dan niet meer door de politie worden aangesproken, Dat is jammer want veelal kan het direct opgelost worden. De politie verzoekt dan ook bij dergelijke overlast direct de politie te bellen 0900-8844. Geen spoed, wel politie.

Ook maakte de wijkagent melding van overlast dat wordt ervaren door het fout parkeren in, voornamelijk, de binnenstad. Hier wordt met toenemende strengheid tegen opgetreden door de handhaving medewerkers van de gemeente.

De jeugdagent van politie gaat ten behoeve van het brommer rijden met de Koningsnacht wederom met de rijders in gesprek. Uitgangspunt is om de tijd en programma van vorig jaar te handhaven. Dat wil dus zeggen dat het zonder deugdelijke uitlaat op brommers door Vollenhove rijden tussen 4:00 en 07:30 uur gedoogd wordt.
Verder werd opgemerkt dat in het park veel wordt gefietst met name door de jeugd. Dit is verboden. Binnenkort wordt contact opgenomen met de scholen.

Daarnaast heeft de wijkagent zijn waardering uitgesproken over de functie en de inzet van de BuurtpreventieWhatsapp. Hij geeft daarbij de tip dat het vaststellen van een kenteken van wezenlijk belang is bij het oplossen van misdrijven. Voor opgave voor de buurtpreventie kunt u uw naam, adres en mobiele nummer mailen naar secretaris@belangenverenigingvollenhove.nl u wordt dan toegevoegd aan één van de 6 wijken.

In het verlengde hiervan kunnen wij meedelen dat de gemeente bij ons aangegeven dat zij in de nabije toekomst BuurtpreventieWhatsapp verkeersborden gaat plaatsen op strategische plaatsen in en nabij Vollenhove.

Op verzoek van de gemeente en op eigen initiatief hebben wij de afgelopen periode deelgenomen aan diverse ‘visie-trajecten’. Naast een woonvisie wordt er door de gemeente op dit moment ook gewerkt aan een omgevingsvisie en een cultuurvisie. Alhoewel deze soms wat weinig praktisch aandoen betreffen het wel belangrijke documenten op basis waarvan toekomstig gemeentelijk beleid geformuleerd gaat worden. Op de website van de gemeente treft u deze documenten aan, wij horen graag wat u ervan vindt.

Alle politieke partijen hebben zich bij ons aangemeld voor de door ons georganiseerde politieke avond binnen het bestuur. Een mooie gelegenheid voor ons om in een ontspannen setting met de politiek te praten over vele onderwerpen die rechtstreeks onze leefbaarheid raken.

Volgende week gaan we deelnemen aan een overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeentelijke plaatselijke belangen waarbij een agendapunt zal zijn de wijze van samenwerken tussen de plaatselijke belangenverenigingen en de gemeente.

Op dit moment zijn we nog druk met de gemeente in gesprek over de knelpunten en verbeterpunten naar aanleiding van het omdraaien van rijrichting en herinrichtingen van Voorpoortplein en Kerkplein. Meer hierover tijdens onze ledenvergadering.

Over de toonbaarheid van enkele ANWB infoborden zijn we niet meer tevreden. Teksten zijn slecht leesbaar en het opknappen is kostbaar. De gemeente onderzoekt momenteel eventuele vervanging.

En uiteraard hebben we aandacht besteed aan de jaarlijkse ledenvergadering van 29 maart aanstaande. Wat ons betreft is het weer goed gelukt om een interessant programma te realiseren die u binnenkort op onze site kunt aantreffen.