Bomenkap Laan van Toutenburgh en Franse Pad.

Langs het Franse Pad en de Laan van Toutenburgh staan mooie karakteristieke lindebomen. Bomen die hier al sinds mensenheugenis staan en die het beeld in de omgeving bepalen. Onlangs is er tijdens een boomveiligheidsinspectie vastgesteld dat een groot aantal van deze bomen in slechte conditie zijn. Zo slecht zelfs dat er gevaar gaat ontstaan voor de omgeving. Deze bomen zijn dermate hol van binnen dat de stevigheid van de boom tekort schiet en dat de bomen hierdoor instabiel kunnen worden. Deze bomen moeten helaas worden gekapt. De overige oude bomen zullen fors gesnoeid worden. Hierbij wordt een deel van de kruin verwijderd, zodat ze weer veilig in stand kunnen worden gehouden.

Deze kap- en snoeiwerkzaamheden zullen een zichtbaar effect gaan hebben op de omgeving. Uiteraard worden voor de gekapte bomen nieuwe lindebomen terug geplant, maar het beeld zal de komende jaren anders zijn. Voor de kap- en snoeiwerkzaamheden is inmiddels een kapvergunning aangevraagd. Eind februari begin -maart 2021 zullen deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Wij gaan nog met de gemeente bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn om de stabiliteit van de bomen te garanderen. Hiermee hopen wij de werkzaamheden minder ingrijpend te laten zijn voor het straatbeeld. Maar dat er gesnoeid en gekapt gaat worden staat vast.

Zonnepark Bentpolder.

Zoals jullie allen waarschijnlijk niet is ontgaan, zijn er plannen om een zonnepark aan te gaan leggen in de Bentpolder. Ontwikkelaar Solarfields heeft hierover inmiddels overeenstemming met een grondeigenaar. Vorige week zijn wij hierover benaderd door Coöperatie Steenergie. Deze coöperatie heeft als doel om voor dergelijke projecten de belangen van de bewoners te behartigen. Om invloed te hebben op de ontwikkeling zijn zij met Solarfields overeen gekomen dat zij 50% participeren in de ontwikkeling en daarmee ook mede kunnen bepalen hoe het plan er uit komt te zien en wat er voor Vollenhove uit valt te halen. Op dit moment staat alles nog open en kan het alle kanten nog op gaan, waarbij ook de mogelijkheid bestaat dat het vooralsnog niet door zal gaan. Steenergie zal de bevolking zelf actief gaan benaderen om te kijken wat er allemaal wel en niet mogelijk is en welke voorwaarden er vanuit de bewoners gesteld kunnen worden aan de ontwikkeling. Zij zijn hier inmiddels al mee begonnen bij de direct aanwonenden.

Steenergie heeft ook de BVVS benaderd om mee te denken wat voor mogelijkheden er zijn omtrent dit park. Op dit moment zijn wij eerst bezig om allerlei informatie te verzamelen bij verschillende partijen. Wij trekken hierin samen op met Energiecoöperatie Voorst tot Wieden, die ook door Steenergie zijn benaderd. Ons doel is om de bewoners van Vollenhove zo goed mogelijk te informeren over de (on)mogelijkheden, de voor- en nadelen, omvang van het project, te stellen randvoorwaarden, alternatieven, gevolgen etc. Op deze manier kunnen onze leden op basis van zoveel mogelijk informatie vanuit verschillende invalshoeken een mening vormen over de voorgenomen ontwikkeling.

Wij begrijpen dat de voorgenomen plannen voor veel onrust zorgen onder de bevolking. Wij zijn van mening dat er iets moet gebeuren op het gebied van de energietransitie, maar willen hierin wel een juiste afweging maken in de manier waarop. Wij zullen dan ook de ontwikkelingen op de voet volgen en jullie hier ook zo veel mogelijk over blijven informeren. Houdt hiervoor onze site www.bvvs.nu en onze social media kanalen in de gaten.