De eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar zit er weer op. Allereerst was er overleg met de wijkagent over de evenementen van het afgelopen jaar.  Zo sprak men over het corso en de oudjaarsvieringen. Over het algemeen is het rustig verlopen en daar waar dat in mindere mate het geval was wordt met de betrokkenen overlegd om dit een volgende keer te voorkomen. De geplaatste snelheidsmeter op de Weg van Rollecate heeft effect. Doordat mensen kunnen waarnemen met welke snelheid ze in dit 30 km gebied rijden is de indruk dat er minder vaak te snel wordt gereden. Ook over het verkeersplan werd van gedachten gewisseld en werden eventuele opmerkingen hierover op elkaar afgestemd. Er waren helaas een aantal vernielingen in de openbare ruimte en nogmaals wordt iedereen erop gewezen, dat meldingen hieromtrent zeker effect hebben.

In tegenstelling tot wat door de gemeente was beloofd is de rotonde op de Flevoweg nog niet voltooid. Teleurstellend, maar er is toegezegd, dat dit in januari wordt afgerond. De BVVS zet zich in om een deel van de ANWB informatieborden in de stad op te laten knappen. Een aantal jaren geleden werd dat al eens gedaan met het bord op het Kerkplein, maar er zijn meerdere borden, die een opknapbeurt kunnen gebruiken. De afgelopen periode was de BVVS ook van de partij op diverse bijeenkomsten van uiteenlopende aard. Er wordt gewerkt aan een nieuw leefbaarheidsplan en ook het behoud van de mogelijkheid om te kunnen zwemmen in Vollenhove heeft hoge prioriteit. Verder is men nog op zoek naar vrijwilligers om de hertenkamp voor Vollenhove te behouden. Opgaves kunnen worden gedaan bij de BVVS.

Op 2 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. In de pers zal in februari hierover definitief worden bericht. In ieder geval zal mevrouw Frantzen als wethouder de aanwezigen informeren over de zorg en de consequenties van de nieuwste regelingen. Een interessant nevenprogramma zal worden samengesteld.

Voor de komende periode staat het nodige op de rol. Er wordt een flink beroep gedaan op de inspanningen van de leden van de BVVS.  Een aantal nieuwe bestuursleden zal aantreden om met élan 2015 en de jaren erna tegemoet te treden. Voor het laatste nieuws kunt u kijken op de site van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad.